ඉස්මීර් නිල් දුම්රිය කාලසටහන් සහ ප්‍රවේශ පත්‍ර කාලසටහන්

ඉස්මීර් අන්කාරා නිල් දුම්රිය
ඉස්මීර් අන්කාරා නිල් දුම්රිය

ඉස්මීර් නිල් දුම්රිය උපලේඛන මාර්ගය සහ ප්‍රවේශ පත්‍ර මිල: එහි ස්වාභාවික සුන්දරත්වය, සංස්කෘතිය, කර්මාන්ත සහ වරාය සමඟින් එය අපේ රටේ වැදගත්ම නගරවලින් එකක් වන ඉස්මීර් සහ කැපිටල් අන්කාරා අතර දෛනික මෙහෙයුමකි.ඉස්මිර් බ්ලූ දුම්රියේකොන්ෆෝර්ලු සිය පරිශීලකයින්ට සුවපහසු හා ආර්ථික ගමනක් ලබා දෙයි.

දුම්රියේ ගමන් කරන මගීන්ට නිදාගැනීමේ හෝ ස්පන්දන කරත්තවලින් එකකට වැඩි කැමැත්තක් දැක්විය හැකි අතර කෑම කරත්තයෙන් ඔවුන්ගේ ආහාර පාන අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකිය.

ආසන වැගන් ආසන වලින් සමන්විත වන අතර නිදි කරත්ත සෑම කැබින් එකකම 2 ඇඳන්ගෙන් සමන්විත වේ. සෑම කැබින් එකකම කුඩා ශීතකරණයක්, වොෂ් බේසින් සහ විදුලි අලෙවිසැල් ඇත.

ඉස්මීර් නිල් දුම්රිය කාලසටහන

ඉස්මීර් අන්කාරා දුම්රිය දුම්රිය වේලාව
ස්ථානය පැමිණීම පිටවීමේ
ඉස්මිම් (බමානි) තුර්කිය 18: 05
Cigli 18: 32 18: 34
Menemen 18: 50 18: 52
Muradiye 19: 16 19: 17
මිනිසා 19: 26 19: 30
Saruhanlı 19: 48 19: 49
Akhisar 20: 20 20: 22
Kırkağaç 20: 50 20: 51
සෝමා 21: 02 21: 04
Savastepe 21: 30 21: 32
Balikesir 22: 29 22: 47
Nusret 23: 13 23: 17
Gazellider කිරීමට 00: 06 00: 08
Dursunbey 00: 33 00: 34
Piribey මත 01: 06 01: 09
Gökçedağ 01: 32 01: 33
Balıköy 01: 52 01: 53
Değirmisaz 02: 06 02: 08
නියෝග 02: 36 02: 37
Tavsanlı 02: 53 03: 07
මෙම Köprüör 03: 34 03: 35
Kutahya 03: 57 04: 02
Alayunt 04: 13 04: 14
Sabuncular 04: 37 04: 38
රහ 04: 49 04: 50
Gökçekisik 05: 03 05: 04
Eskisehir 05: 27 05: 35
alpu 05: 59 06: 00
Beylikova 06: 14 06: 15
යුනුසෙමරේ 06: 36 06: 37
Bicer 06: 54 06: 55
Beylikköprü 07: 16 07: 19
Polatli 07: 35 07: 38
Xinjiang 08: 18 08: 21
අන්දර දුම්රිය ස්ථානය 08: 37
අන්කාරා ඉස්මීර් මාර්ග දුම්රිය වේලාව
ස්ථානය පැමිණීම පිටවීමේ
අන්දර දුම්රිය ස්ථානය 19: 00
Xinjiang 19: 16 19: 19
Polatli 19: 58 20: 00
Beylikköprü 20: 16 20: 17
Bicer 20: 38 20: 39
යුනුසෙමරේ 20: 56 20: 57
Beylikova 21: 18 21: 19
alpu 21: 33 21: 34
Eskisehir 21: 58 22: 06
Sabuncular 22: 52 22: 54
Alayunt 23: 17 23: 18
Kutahya 23: 29 23: 32
මෙම Köprüör 23: 55 23: 56
Tavsanlı 00: 23 00: 43
නියෝග 00: 59 01: 03
Değirmisaz 01: 31 01: 33
Balıköy 01: 46 01: 54
Gökçedağ 02: 13 02: 14
Dursunbey 03: 09 03: 10
Balikesir 04: 48 05: 05
Savastepe 06: 03 06: 04
සෝමා 06: 30 06: 32
Kırkağaç 06: 43 06: 44
තඹ 06: 53 06: 54
Akhisar 07: 13 07: 15
Saruhanlı 07: 46 07: 47
මිනිසා 08: 05 08: 08
Muradiye 08: 16 08: 18
මම Emiralem 08: 35 08: 39
Menemen 08: 46 08: 51
Cigli 09: 07 09: 08
ඉස්මිම් (බමානි) තුර්කිය 09: 36

ඉස්මීර් නිල් දුම්රිය මාර්ගය

ඉස්මීර් (බස්මාන්) - අන්කාරා - ඉස්මීර් අතර සෑම දිනකම ඉස්මීර් නිල් දුම්රිය ධාවනය වේ. ඉස්මීර් සිට අන්කාරා දක්වා දුම්රිය ගමන සඳහා ආසන්න වශයෙන් 15 පැය සහ 30 මිනිත්තු ගත වේ. ඉස්මීර් නිල් දුම්රිය m ස්මීර් (බාස්මාන්), ෂීලි, මෙනෙමන්, මුරාඩියේ, මනීසා, සාරුහාන්ලි, අකිසාර්, කිර්කාගාක්, සෝමා, සැවාස්ටෙප්, ගොක්කෝයි (බාලිකෙසීර්), බාලිකෙසීර්, මෙසිට්ලර්, ඩර්සුන්බේ, ගොක්සැන්ඩර්, බාලිකෝට්වායි, , සබුන්කුපිනාර්, ගොක්සෙකිසික්, කිසිලින්ලර්, එස්කිසෙහීර්, අල්පු, බෙයිලිකෝවා, යුනුසෙමරේ, බෙයිලිකෙප්රා, පොලාට්ලි, සින්කන්, අන්කාරා සෑම දිනකම මාර්ගවල සේවය කරයි. ඉස්මීර් දුම්රියෙන් අන්කාරා වෙත 14 පැය 30 මිනිත්තු එය සිදු වෙමින් පවතී. මාර්ගයේ දිග 824 km වේ.

ඉස්මීර් නිල් දුම්රිය ටිකට් මිල ගණන්

İzmir නිල් දුම්රිය, İzmir - අන්කාරා 1. ස්ථානීය දුම්රිය ටිකට් පතේ මිල 62.00 TL, ඇඳන් සහිත 136.5 TL (පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු), ඇඳන් සහිත 187.0 TL (තනි පුද්ගලයෙක්). ඉස්මීර් සිට අන්කාරා දක්වා අයිබිස් සඳහා ප්‍රවේශ පත්‍ර මිලදී ගැනීමේදී ඔබට වට්ටම් දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍රයක් තෝරා ගත හැකිය. මෙම වට්ටම් 65 වයස් වට්ටම් (50%), 13-26 වයස් වට්ටම්, 60-64 වයස් වට්ටම් (20%), 7-12 වයස් වට්ටම්, කාර්ය මණ්ඩල වට්ටම්, මාධ්‍ය වට්ටම්, ගුරු වට්ටම්, TAF වට්ටම් . ඔබට සුරතල් ටිකට්පත් ද මිලදී ගත හැකිය. දුම්රිය ආබාධිත ප්‍රවේශය සඳහා සුදුසු භෝජනාගාරයක් ද ඇත.

TCDD Taşımacılık A.Ş විසින් මෙහෙයවනු ලබන සියලුම මගී දුම්රිය මෙන්, ඉස්මීර් බ්ලූ දුම්රියද වරප්‍රසාදිත ප්‍රවාහන සේවාවක් විශ්වාසයෙන් හා සුවපහසුවකින් සපයයි.

İzmir (Basmane) දුම්රිය ස්ථාන සම්බන්ධතා

දුරකථන: (232) 484 53 53 - ප්‍රතිසාධනය (24 CLOCK ON)
දුරකථන: (232) 484 86 38 - උපදේශනය (24 CLOCK ON)

අන්කාරා දුම්රිය ස්ථානය

දුරකථන: (312) 309 05 15 / 336 Desk - 24 CLOCK ON

ඉස්මීර් නිල් දුම්රියේ සිතියම

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්