යෙඩිකුයුලර් ස්කී සෙන්ටර්, මෙම කන්නයේ පළමු හිම

මෙම කන්නයේ පළමු හිම පතනයෙහි yedikuyular ස්කී නිකේතනය
මෙම කන්නයේ පළමු හිම පතනයෙහි yedikuyular ස්කී නිකේතනය

මෙම කන්නයේ පළමු ශීත කාලය ශීත කාලය තුළ යෙඩිකුයුලර් ප්‍රදේශයට වැටුණි. පසුගිය වසරේ 26 කලාපයට පළමු ලාභය ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී පහත වැටුණු අතර මේ වසරේ 27 නොවැම්බර් මාසයේදී පහත වැටුනේ මාස ප්‍රමාදයකින්.

මෙම කන්නයේ පළමු හිම වැටීම යෙඩිකුයුලර් කලාපයට පැමිණියේ මේ දිනවල ශීත .තුවට ළඟා වෙමිනි. මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 1850-2044 දක්වා වූ යේඩිකුයුලර් කලාපයේ එම ස්ථාන සුදු පැහැති ආවරණයකින් ආවරණය වීමට පටන් ගත්තේය.

පසුගිය වසරේ පළමු හිම 26 යෙඩිකුයුලර් කලාපය මේ වසරේ ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී පහත වැටුණු අතර, මසකට පසු පළමු හිම වැටීමේ ප්‍රති result ලයක් ලෙස මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභා කණ්ඩායම් මාර්ග වසා දැමීමට එරෙහිව පියවර වැඩි කරමින් සුපරීක්ෂාකාරී විය.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්