ඊජිප්තුවේ මගී දුම්රිය වැගන් වල ගින්නක්

ඊජිප්තු ගින්න
ඊජිප්තු ගින්න

ඊජිප්තුවේ මගී දුම්රියේ ඇති වූ ගින්න හේතුවෙන් කරත්තයක් භාවිතයට ගත නොහැකි විය.


ඊජිප්තුවේ ගාර්බියා පළාතේ කෙෆ්ර් අල් සයාත් ප්‍රදේශයේදී මගී දුම්රියේ කරත්තයට ගින්නක් ඇතිවිය. ගිනි නිවන රථ විශාල ප්‍රමාණයක් එම ස්ථානයට නැව්ගත කර ඇති අතර දැඩි වැඩ කිරීමෙන් පසු ගින්න පාලනය කර ඇත. විදුලි පරිපථවල ඇති වූ ගැටළුවක් හේතුවෙන් ඇති වූ ගින්නකදී කරත්තය භාවිතයට ගත නොහැකි විය. බලධාරීන් නිවේදනය කළේ මාර්ගයේ සියලුම ගුවන් ගමන් අත්හිටුවා ඇති අතර සිද්ධියෙන් කිසිවෙකු මිය ගොස් හෝ තුවාල වී නොමැති බවයි.දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්