ජාතික සබ්මැරීන් ව්‍යාපෘතිය නිල වශයෙන් ආරම්භ විය

ජාතික සබ්මැරීන් ව්‍යාපෘතිය නිල වශයෙන් ආරම්භ විය
ජාතික සබ්මැරීන් ව්‍යාපෘතිය නිල වශයෙන් ආරම්භ විය

වන (තවකෙක් සිට) නේටෝ දෙවන විශාලතම සබ්මැරින් යාත්රා සමූහය තුර්කිය, තුර්කි නාවික හමුදාවේ ජාතික සබ්මැරීන් ප්රාදේශීය හා ජාතික සම්පත් ඇති නමුත් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය ව්යාපෘතිය නිල වශයෙන් ආරම්භ විය.

නව වර්ගයේ සබ්මැරීන් ව්‍යාපෘතිය යටතේ දැනට ඉදිවෙමින් පවතින පළමු සබ්මැරීනය 2022 හි නාවික හමුදාවට ලබා දෙනු ඇත.

නැව් අංගනයේ නිෂ්පාදනය කිරීමට නියමිත සබ්මැරීන 66 මීටර් සහ 13 දහස 845 ටොන් වේ. මීට පෙර ගොල්කොක් නැව් තටාකයේ ඉදිකරන ලද සබ්මැරීන වලින් නව වර්ගයේ සබ්මැරීනවල ප්‍රධාන වෙනසක් වන්නේ ඒවාට වායු ස්වාධීන ප්‍රචාලන පද්ධතියක් තිබීමයි. සබ්මැරීනය තුළ ඇති හයිඩ්‍රජන් හා ඔක්සිජන් ටැංකි වල ප්‍රතික්‍රියාවේ ප්‍රති fuel ලයක් ලෙස ඉන්ධන සෛල පද්ධතිය මඟින් විද්‍යුත් ශක්තිය නිපදවනු ඇති අතර වායුගෝලීය වාතය අවශ්‍ය නොවී සබ්මැරීනය වැඩි කාලයක් ජලයෙන් යටවීම සහතික කරනු ඇත.

ඉල්හාමි අමතන්න


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්