අන්තිම මිනිත්තුව .. අන්කාරා ඊස්ටර්න් එක්ස්ප්‍රස් ඩේල්

අවසාන මොහොතේ අන්කාරා නැගෙනහිර සී express ්‍රගාමී පීලි පැනීම
අවසාන මොහොතේ අන්කාරා නැගෙනහිර සී express ්‍රගාමී පීලි පැනීම

අන්කාරා සහ කාර්ස් අතර ධාවනය වන ඊස්ට් එක්ස්ප්‍රස් දුම්රිය 06.30 ට අන්කාරා දුම්රිය ස්ථානයෙන් පිටත් වන අතර පාලක මැදිරියෙන් මාර්සැන්ඩිස් නඩත්තු ස්ථානයට යන මාර්ගයේ පිරිසිදු කිරීම හා නඩත්තු කිරීම සඳහා පිටත් වේ.


13 දෙසැම්බර් 2018 වන දින අන්කාරා හි මාෂන්ඩිස් දුම්රිය ස්ථානයේදී මෙවැනිම අනතුරක් සිදුවී ඇති අතර එහිදී පුද්ගලයින් 9 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව 84 දෙනෙකු තුවාල ලබා තිබේ. ඊස්ටර්න් එක්ස්ප්‍රස් දුම්රියේ දුම්රිය එන්ජින් සහ විදුලි ජනක කරත්තය පීලි පැන තිබේ. කිසිවෙකු අහම්බෙන් මිය ගොස් හෝ තුවාල වී නැත.

දුම්රිය එන්ජිම සහ වැගන් පීලි පැනීම අනතුරෙන් බේරා ගැනීමේ කටයුතු ආරම්භ විය.

මෙම විනිවිදක දැක්ම සඳහා JavaScript අවශ්ය වේ.දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්