ඇන්ටාලියා හි පොදු ප්‍රවාහන සේවයේ බාධක

ඇන්ටාලියා පොදු ප්‍රවාහන බාධක ඉවත් කරනු ලැබේ
ඇන්ටාලියා පොදු ප්‍රවාහන බාධක ඉවත් කරනු ලැබේ

දෘශ්‍යාබාධිත පුරවැසියන්ට පොදු ප්‍රවාහන සේවයේ පහසු ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයීමට හැකි වන පරිදි ඇන්ටාලියා මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් නගර බස් රථවල සහ නැවතුම් වල ශ්‍රවණ අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ඇත. මේ අනුව, දෘශ්‍යාබාධිත පුද්ගලයින්ට ඇසෙන අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධතියක් සහිතව ගමන අතරතුර බස් රථය නතර වන්නේ කුමන ස්ථානයේදැයි ඇසෙනු ඇත.


රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සහ රාජ්‍ය ආයතනවල සහයෝගයෙන් මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් පිහිටුවන ලද බාධක රහිත සේවා කොමිෂන් සභාව සුදු උක් දෘශ්‍යාබාධිත සතියේ විෂය පථය තුළ රැස්වීමක් පවත්වන ලදී. මෙම රැස්වීමේදී ආබාධිතයින්ට පොදු ප්‍රවාහන සේවයෙන් වඩාත් සුවපහසු ලෙස ලබා ගත යුතු වැඩ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙරිණි.

බස් සහ නැවතුම් සඳහා හ W අවවාද කිරීමේ පද්ධතිය

මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභා ආබාධිත සේවා මධ්‍යස්ථානයේ පැවති රැස්වීමට මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභා සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, ප්‍රවාහන සැලසුම් හා දුම්රිය පද්ධති දෙපාර්තමේන්තුව සහ තොරතුරු සැකසුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සහ ආබාධිත රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල නියෝජිතයින් සහභාගී විය.

පොදු ප්‍රවාහන වාහන පිළිබඳ තොරතුරු සපයන ලද අතර, ආබාධිත පුරවැසියන්ට පහසුවෙන් ප්‍රවාහනය සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරන ලද රැස්වීමේදී, පොදු ප්‍රවාහන වාහනවල දුම්රිය පද්ධතියේ හ voice අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ගැටළුව විසඳිය හැකි බව ඇගයීමට ලක් කරන ලදී.

මාස 1 කින් ජීවිතයට පැමිණේ

ප්‍රවාහන සැලසුම් හා දුම්රිය පද්ධති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරන ලද වැඩ වලදී, ශුභාරංචිය ලබා දී ඇත්තේ අවසාන අදියර කරා පැමිණ මාසයක් ඇතුළත බස්රථවල සහ නැවතුම් වල ශ්‍රව්‍ය සං signal ාකරණය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි. මේ ආකාරයට, ආබාධිත පුරවැසියන්ට ඇසෙන අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධතියක් සහිත මුහුදු ගමනේදී බස් රථය තිබෙන්නේ කුමන ස්ථානයේදැයි ඇසෙනු ඇත.

රියදුරන් සඳහා සන්නිවේදන පුහුණුව

මෙම රැස්වීමේදී අවාසි සහගත කණ්ඩායම් සමඟ පොදු ප්‍රවාහන සේවයේ නියුතු රියදුරන්ගේ සන්නිවේදනය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සේවාස්ථ පුහුණුව සැලසුම් කරන ලදී. ධවල වේවැල් දෘශ්‍යාබාධිත සතිය හේතුවෙන් මෙම රැස්වීම වඩාත් වැදගත් වූ බව සඳහන් කළ ධවල වේවැල් අන්ධ සංගමයේ සභාපති කමිල් ආම්, ආබාධිතයන් වෙනුවෙන් මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් සිදු කරන ලද කාර්යයන් පිළිබඳව නගරාධිපති මුහින්ටින් බුසෙක්ට ස්තූතිය පුද කළේය.දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්