ඉස්තාන්බුල් මෙට්රෝ දෙසැම්බර් මාසයේදී මගීන් මිලියන 65 ක් ප්‍රවාහනය කරයි

ඉස්තාන්බුල් උමං මාර්ග දෙසැම්බරයේ මගීන් මිලියන දහස් ගණනක් රැගෙන යයි
ඉස්තාන්බුල් උමං මාර්ග දෙසැම්බරයේ මගීන් මිලියන දහස් ගණනක් රැගෙන යයි

දෙසැම්බර් 2019 මෙට්‍රෝ ඉස්තාන්බුල් හි ව්‍යාපාර කාර්ය සාධන ලකුණු පුවරුව ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. ඒ අනුව දෙසැම්බර් මාසයේදී ඉස්තාන්බුල්හි උමං මාර්ග වාහන 844 ක් සමඟ ගුවන් ගමන් 153 ක් සහ මගීන් මිලියන 495 ක් රැගෙන ගියේය.


මෙට්රෝ ඉස්තාන්බුල් අනුබද්ධිත සමාගමක් වන ඉස්තාන්බුල් මෙට්රොපොලිටන් මහ නගර සභා බල නගරයේ තුර්කිය විශාලතම දුම්රිය ක්රියාකරු විනිවිදභාවය, වගකීම හා නාගරික අවබෝධයෙන් İstanbullular'l තොරතුරු හුවමාරු කිරීමේ දිගටම යෙදී සිටී. සමාගමේ 2019 දෙසැම්බර් මෙහෙයුම් කාර්ය සාධන ලකුණු පුවරුව ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි.

2018 ට සාපේක්ෂව මගීන් සංඛ්‍යාව මිලියන 3 900 කින් වැඩි වී තිබේ

මේ අනුව; 2019 දෙසැම්බර් මාසයේදී ඉස්තාන්බුල්හි උමං මාර්ගවල දුම්රිය ස්ථාන 158 ක වාහන 844 ක් සහ ගුවන් ගමන් 153 දහසක් 495 ක් සිදු කරන ලදී. පසුගිය වසරේ එම කාලය තුළ ගුවන් ගමන් සංඛ්‍යාව 148 කි. 500 දෙසැම්බර් මාසයේදී කිලෝමීටර් මිලියන 2018 ක් ගමන් කළ වාහන මේ වසරේ එම මාසයේම කිලෝමීටර් මිලියන 8.2 ක් කරා ළඟා විය. මෙම උත්සාහයන්හි ප්‍රති 8.4 ලයක් ලෙස, 2018 දෙසැම්බර් මාසයේදී මිලියන 61 300 ක් වූ මගීන් සංඛ්‍යාව 2019 දෙසැම්බර් මාසයේදී ඉහළ ගොස් මිලියන 65 දක්වා ළඟා විය.

කාලයාගේ ඇවෑමෙන් අවබෝධ කරගත් ගුවන් ගමන් ගණන සාමාන්‍යයට වඩා වැඩිය

මෙට්‍රෝ ඉස්තාන්බුල් හි කාර්ය සාධන වාර්තාවට අනුව, ගුවන් ගමන් වලින් සියයට 2019 ක් සිදුව ඇත්තේ 98.91 දෙසැම්බර් මාසයේදී ය. මහාද්වීප 5 ක මෙට්රෝ 38 ක් සාමාජිකයන් වූ ජාත්‍යන්තර මිණුම් සලකුණු සංවිධානයක් වන නෝවා-කොමෙට් හි සාමාන්‍ය ගුවන් ගමන් කාලය සියයට 95.1 කි.

දින 5 ක් ඉලක්ක කරගත් මගීන්ගේ පැමිණිලි වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ කාලය දින 2.5 කි. නෝවා-කොමෙට් විසින් අපේක්ෂා කරන ලද පැමිණිලි වෙත ආපසු යාමේ සාමාන්‍යය උපරිම දින 10 කි. කාර්යසාධන වාර්තාවේ දත්ත වලට අනුව, 2019 දෙසැම්බරයේ මගීන් මිලියනයකට සිදුවීම් ගණන නෝවා-කොමෙට් හි සාමාන්‍ය 1 ක් වූ අතර මෙට්‍රෝ ඉස්තාන්බුල් සංඛ්‍යාව 4 ක් විය.

මෙට්‍රෝ ඉස්තාන්බුල් හි 2019 දෙසැම්බර් ව්‍යාපාර කාර්ය සාධන ලකුණු කාඩ්පත සඳහා මෙතැන කොටන්නදුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්