සංවෘත බාධකයක් බිඳ දැමීමට උත්සාහ කරන ට්‍රක් රථයේ අනතුරේ මොහොත කැමරාවේ ඇත

අබිං වල ඇති බාධක බිඳ දැමීමට උත්සාහ කරමින් දුම්රිය වෑන් රථයට කඩා වැටුණි
අබිං වල ඇති බාධක බිඳ දැමීමට උත්සාහ කරමින් දුම්රිය වෑන් රථයට කඩා වැටුණි

එස්කියෙහීර් කෝන්යා ගවේෂණය කළ 44015 දුම්රිය, යූආර් ෂන්කයාගේ කළමනාකාරිත්වය යටතේ 03 පීටී 378 තහඩුවකින් ට්‍රක් රථයට පහර දුන් අතර ඔහු සාලෙමෙන්ලි නගරයක් වන ඇෆියොන් අසල පාන් බෙදා හරිමින් දුම්රිය හරස් මාර්ගයට පිවිසීමට උත්සාහ කළ අතර බාධක තරණය කරමින් දුම්රිය හරස් මාර්ගයේ බාධක වසා දමා තිබුණි.


ලැබුණු තොරතුරුවලට අනුව ට්‍රක් රථය දුම්රියේ දෙපැත්තට දැඩි ලෙස ගැටී ඇති අතර අනතුරින් ජීවිත හානියක් සිදුවී නොමැත. අනතුරින් තුවාල ලැබූ ට්‍රක් රථ රියදුරු ගිලන් රථයකින් එම ස්ථානයට ගෙන ගොස් තිබේ.

හදිසි අනතුර සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන ලදී.දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්