මනීසා හි විදුලිය විසන්ධි කර ඇත

මනිසා හි විදුලිය විසන්ධි කර ඇත
මනිසා හි විදුලිය විසන්ධි කර ඇත

මනීසා මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව සහ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහයෝගයෙන් පසුගිය වසරේ මනීසා මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් නගරයට ගෙන එන ලද පරිසර හිතකාමී විදුලි බස් රථවල විෂබීජ නාශක සිදු කරන ලදී.


මනීසා මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව, සෞඛ්‍ය කටයුතු හා ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ පොදු ප්‍රවාහන වාහන සඳහා ආරම්භ කරන ලද විෂබීජ නාශක අයදුම්පත අඛණ්ඩව පවතී. දිනපතා දහස් සංඛ්‍යාත ජනතාවක් භාවිතා කරන පොදු ප්‍රවාහන වාහනවල, මනීසා මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් නගරයට ගෙන එන පරිසර හිතකාමී විදුලි බස්, වසංගත රෝග පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට මාරු කිරීම වැළැක්වීම සඳහා ආරම්භ කරන ලද විෂබීජ නාශක යෙදුමේ කොටසක් ලෙස විෂබීජහරණය කරන ලදී. පළිබෝධ මර්දන දෙපාර්තමේන්තුවේ සෞඛ්‍ය කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කරන ලද අධ්‍යයනයත් සමඟ මනීසා වැසියන්ට පිරිසිදු හා සෞඛ්‍ය සම්පන්න පරිසරයක ගමන් කළ හැකිය. යෙදුම සමඟ, සෘතුමය වශයෙන් සිදුවන බෝවන රෝග වැළැක්වීමට දායක වීම මෙහි අරමුණයි.


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්