සන්ලූර්ෆා හි පොදු ප්‍රවාහන වාහනවල සනීපාරක්ෂාව ඉදිරියෙන් සිටී

සැන්ලියුර්ෆා පොදු ප්‍රවාහන වාහන සනීපාරක්ෂාව ඉදිරියෙන් තබයි
සැන්ලියුර්ෆා පොදු ප්‍රවාහන වාහන සනීපාරක්ෂාව ඉදිරියෙන් තබයි

තුර්කිය දිගම මාර්ග සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයීම සඳහා සුවපහසුවෙන්, ආරක්ෂිතව ප්රවාහන Şanlıurfa මහ නගර සභාවකම ජාලය මෙන්ම, දේශීය පුරවැසියන් එකක් තියෙනවා. සන්ලියුර්ෆා පදිංචිකරුවන් සනීපාරක්ෂක පරිසරයක් තුළ පොදු ප්‍රවාහනයෙන් ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නේ ඔවුන්ගේ පිරිසිදු කිරීම් සහ විෂබීජ නාශක ක්‍රියාකාරකම් ඇතැම් කාලවලදී සිදු කිරීමෙනි.


නගරයේ දිනකට සාමාන්‍යයෙන් පුරවැසියන් 180 ක් සපයන මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව මහජනතාවගේ සැපපහසු, ආර්ථිකමය හා ගෞරවනීය මෙන්ම සනීපාරක්ෂක තත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් පොදු ප්‍රවාහන සේවයේ අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වේ. එහි ව්‍යුහය තුළ වාහන 330 ක් ඇති බොහෝ මාර්ගවල පැය 24 පුරා සේවා සපයන මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව මෑතකදී පුරවැසියන්ගේ සංවේදීතාවයට ප්‍රමුඛතාවය දෙමින් එහි සනීපාරක්ෂක ක්‍රියාකාරකම් වැඩි කර තිබේ. උණුසුම් දේශගුණික කලාපයේ පිහිටා ඇති සැන්ලියුර්ෆා හි, මෙට්‍රොපොලිටන් සිය වාහනවල සනීපාරක්ෂාව සහ විෂබීජ නාශක ක්‍රියාකාරකම් අඛණ්ඩව සිදු කරයි. ඒවා ගවේෂණ වේලාවෙන් පිටත වැඩමුළුවල තබා ඇත. එමඟින් කාලගුණය සිසිල් වීම නිසා ඇතිවිය හැකි සෘතුමය උණ ආසාදන පුරවැසියන්ට බලපාන්නේ නැත.

අදියර 4 ක සනීපාරක්ෂක වැඩ සං ON ටක

දින 15 ක කාලයක් තුළ අවශ්‍ය වන යෙදුම මුලින්ම ආරම්භ වන්නේ වාහනයේ අභ්‍යන්තර පිරිසිදු කිරීමෙනි. පළමු යෙදුමෙන් පසුව, පොදු ප්‍රවාහනයේදී භාවිතා කරන වාහන ජලය සහ පෙන වලින් සෝදා, විශේෂ උපාංගවල ආධාරයෙන් ස්ථාපනය කර ඇත. තෙවන යෙදුමේදී, වාහනවල සියලුම අභ්‍යන්තරය පිරිසිදු කිරීමේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් විෂබීජහරණය කළ ද්‍රව වලින් පිරිසිදු කරනු ලැබේ. මෙම සියලු ක්‍රියාදාමයන්ගෙන් පසුව, මිනිස් සෞඛ්‍යයට අහිතකර නොවන වෛද්‍ය drugs ෂධ ඉසීමෙන් මෙවලම් අවසානයේ විෂබීජහරණය වේ. නිශ්චිත කාලයක් සඳහා තබා ඇති වාහන නැවත පොදු ප්‍රවාහනයේදී පුරවැසියන්ට ලබා දෙනු ලැබේ.

මෙම විනිවිදක දැක්ම සඳහා JavaScript අවශ්ය වේ.


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්