දුම්රිය කාර් පීලි පැනීම කිලෝමීටර් 12 ක දුම්රිය මාර්ගයක් කහරමන්මාරාහිදී හානි විය

හෙරොමරස්ටා දුම්රිය වැගන් දුම්රිය මාර්ගයට හානි විය
හෙරොමරස්ටා දුම්රිය වැගන් දුම්රිය මාර්ගයට හානි විය

අද උදෑසන මෙම අනතුර සිදුව ඇත්තේ 53519 මුහුදු දුම්රිය දුම්රියේ කරත්තමන්මාරා හි පැසාර්ක් දිස්ත්‍රික්කයේ නාර්ලේ දුම්රිය ස්ථානය සහ ටර්කො ğ ්ලු දිස්ත්‍රික් දුම්රිය ස්ථානය අතර පතලක් රැගෙන යාමෙනි. සිද්ධියේදී, කරත්තය පීලි පැනීමෙන් කිලෝමීටර් 12 ක දුම්රිය මාර්ගයට හානි සිදුවිය.


අනතුර හේතුවෙන් වසා දමා තිබූ දුම්රිය මාර්ගයේ එලාසිග්-අදානා ගුවන් යානය සෑදූ ෆැරට් එක්ස්ප්‍රස් මගීන් ටර්කෝව්ලු දුම්රිය ස්ථානයෙන් බස් රථයකින් ගෙන ගොස් නාර්ලි දුම්රිය ස්ථානයට මාරු කර යවා තිබේ.

අනතුරින් තුවාල හෝ මරණයට පත් නොවූවත්, කරත්තය පීලි පැනීමට හේතුව සොයා බලයි.


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්