අවසාන මිනිත්තුව: පාසල් නිවාඩු කාලය දීර් 30 කර ඇත 2020

පාසල් නිවාඩු කොරොන වයිරස්
පාසල් නිවාඩු කොරොන වයිරස්

සජීවීව කථා කරමින් ජාතික අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සියා සෙලූක් නිවේදනය කළේ නිවසේ අධ්‍යාපන කාලය අප්‍රේල් 30 දක්වා දීර් extended කරන බවයි! කිරීටක වයිරසයෙන් පීඩාවට පත් හා වසා ඇති පාසල් අප්‍රේල් මස අවසානය දක්වා ඊළඟ නිවේදනය තෙක් වසා තබනු ඇත!දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්