ඔඩුන්පසර-වෛද්‍ය පී to යට අනිවාර්ය අධිවේගී මාර්ගය

ඔඩුන්පසාරි වර්ගයේ පී ulty යට අනිවාර්ය සී express ්‍රගාමී රේඛාව
ඔඩුන්පසාරි වර්ගයේ පී ulty යට අනිවාර්ය සී express ්‍රගාමී රේඛාව

Eskişehir න්යාය තීරණය සමග තුර්කිය, බස් Osmangazi විශ්ව දේවගැති දිනකට වඩා පැතිර corona වෛරසය පුපුරා විශ්ව ඇතුළු වීමට තහනම් කර ඇති නිසා ය. මෙම තීරණයට අනුව කටයුතු කරමින් මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් 23 මාර්තු 2020 වන සඳුදා ඔඩුන්පසරේ සහ ඊසොගු අතර මාර්ග තාවකාලිකව සකස් කරන බවත් අධිවේගී මාර්ගය මෙම මාර්ගයේ සේවය කරන බවත් නිවේදනය කළේය.


කොරෝනා වෛරසය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා ආයතන විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් සිටී. අවසාන වශයෙන්, එස්කිහෙහීර් ඔස්මාන්ගාසි විශ්ව විද්‍යාලයේ රෙක්ටරේට් විසින් වසංගතය සම්බන්ධයෙන් තීරණ මාලාවක් ගෙන ඇත. ගනු ලැබූ තීරණ අනුව කළු 2, කළු 4, කළු 8, නිල් 12, කළු 14, කළු 19, කළු 23, කළු 24, කළු 43, රතු 44 සහ කළු 54 යන පොදු ප්‍රවාහන වාහන කැම්පස් තුළට නොගන්නා බව නිවේදනය කරන ලදී.

මෙම තීරණයට අනුව කටයුතු කළ මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් නිශ්චිත රේඛා සම්බන්ධයෙන් නව විධිවිධානයක් සිදු කරන ලදී. වාහනවල අවසාන නැවතුම කැම්පස් තුළ ඇති බවත්, වාහන තදබදයට බාධාවකින් තොරව රැඳී සිටිය හැකි බවත්, මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව නිවේදනය කළේ මෙම මාර්ග ඔඩුන්පසරේ වෙත ළඟා වී වෛද්‍ය පී ulty යට එක්ස්ප්‍රස් වෛද්‍ය රේඛාව සමඟ ළඟා වන බවයි. මෙම රේඛා සමඟ ඔඩුන්පසරේ වෙත පැමිණෙන පුරවැසියන්ට සෑම මිනිත්තු 15 කට වරක් පිටත්ව යන සී express ්‍රගාමී මාර්ග ඔස්සේ ලැබෙනු ඇති බව සඳහන් කරමින් මෙට්‍රොපොලිටන් නාගරික නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කළේ නව අයදුම්පත පිළිබඳ තොරතුරු අටටාර්ක් බොලිවාර්ඩ් අසල ඇති සියලුම නැවතුම් ස්ථානවල එල්ලා ඇති බවයි.


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්