කණ්ඩායම් 112 ක් සඳහා නොමිලේ ප්‍රවාහන සහාය

කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා නොමිලේ ප්‍රවාහන පහසුකම්
කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා නොමිලේ ප්‍රවාහන පහසුකම්

දිස්ත්‍රික්ක 17 ක සේවය කරන හදිසි සේවා සේවකයින් 112 දෙනෙකු තම හැඳුනුම්පත් ඉදිරිපත් කර පොදු ප්‍රවාහන වාහනවලින් නොමිලේ ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන බව මැනිසා මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාවේ නගරාධිපති සෙන්ගිස් එර්ගන් ප්‍රකාශ කළේය.


මුළු ලෝකයටම බලපාන සහ මිනිස් සෞඛ්‍යයට බරපතල ලෙස බලපාන, කොරෝනා වයිරස් වසංගතයට එරෙහි පියවර වැඩි කරන, සහ පළාත පුරා අධිෂ් with ානයෙන් යුතුව විෂබීජ නාශක අධ්‍යයනයන් දිගටම කරගෙන යන මනීසා මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව, මෙම ක්‍රියාවලියේ වැදගත්ම කාර්යය භාරගත් හදිසි සේවා නිලධාරීන් 112 දෙනෙකු අමතක කර නැත. මනීසා මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභා නගරාධිපති සෙන්ගිස් එර්ගන්, භක්තියෙන් කටයුතු කරන කාර්ය මණ්ඩලය 112 ට ස්තූතිවන්ත වන අතර දිස්ත්‍රික්ක 17 ක සේවය කරන හදිසි සේවකයින් 112 දෙනෙකුගේ හැඳුනුම්පත් පෙන්වීමෙන් මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභා වාහන සහ සමුපකාර වාහන ඇතුළු පොදු ප්‍රවාහන සේවයෙන් ප්‍රතිලාභ ලබන බව ප්‍රකාශ කළේය.


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්