මිලදී ගැනීම් සිදු කරන්න තුර්කිය සංඛ්යාලේඛන ආයතනය 9 කොන්ත්රාත්තුව කාර්ය

තුර්කිය සංඛ්යා ලේඛන ඒජන්සිය කොන්ත්රාත්තුව කාර්ය විද්වතෙක් ගණනය සිදු කර ගත යුතුය
තුර්කිය සංඛ්යා ලේඛන ඒජන්සිය කොන්ත්රාත්තුව කාර්ය විද්වතෙක් ගණනය සිදු කර ගත යුතුය

තොරතුරු තාක්ෂණ තුර්කිය සංඛ්යාන ආයතනය නියමයන් අංක එකතු 375/6/31 දින අනුව 12 නියමයන් නීතිය වගන්තිය 2008 මත පදනම් දෙපාර්තමේන්තුවේ බැහැර දී පූර්ණ-කාලීන සේවය කිරීමට හා 27097 නිල ගැසට් "රාජ්ය ආයතන මහා පරිමාණ තොරතුරු ගණන් ගනුදෙනු ඒකකවල කොන්ත්‍රාත් තොරතුරු තාක්ෂණ කාර්ය මණ්ඩලය සේවයේ යෙදවීම සම්බන්ධ මූලධර්ම හා ක්‍රියා පටිපාටි පිළිබඳ නියාමනයේ 8 වන වගන්තියට අනුකූලව 9 (නවය) ගිවිසුම්ගත තොරතුරු තාක්ෂණ කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගනු ලැබේ.


අපගේ ඒජන්සිය විසින් පැවැත්වීමට නියමිත වාචික විභාගය සඳහා අපේක්ෂකයින් තෝරා ගැනීමේදී; 2018 හෝ 2019 රාජ්‍ය පිරිස් තෝරා ගැනීමේ විභාගය (කේපීඑස්එස්) පී 3 ලකුණු සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් වලංගු වන විදේශීය භාෂා මට්ටමේ තක්සේරු විභාගයක් (වයිඩීඑස් / ඊ - වයිඩීඑස්) හෝ උසස් භාෂා කවුන්සිලය විසින් මෙම භාෂාවෙන් පිළිගත් විදේශීය භාෂා විභාග පදනම් කර ගනු ලැබේ. (ලේඛනයේ වලංගු කාල සීමාව නියම කර නොමැති නම් විදේශ භාෂා විභාග ප්‍රති result ල ලේඛන වසර 5 ක් සඳහා වලංගු වේ.) අපේක්ෂකයින්ට ඉල්ලුම් කළ හැක්කේ ප්‍රකාශිත තනතුරු වලින් එකක් පමණි.

අයදුම්පත්, තුර්කිය සංඛ්යාලේඛන අධිකාරිය වෙබ් අඩවිය www.tuik.gov.tr. Çankaya / අන්කාරා සොයා 30 03 අමාත්යාංශය: ලිපිනය තුර්කිය සංඛ්යාලේඛන ආයතනය රාජ්ය කාර්තුව Necatibey කැෙඩ්සි නොමැත තෙක් රැකියා ඉල්ලීම ආකෘති පත්රය (2020:18) පසුව එය අතිකාල අවසන් දිනය 00 හැර වෙනත් ලියකියවිලි සමඟ එකට පිරවීම පසු පූර්ණ හා නිවැරදි ආකාරයට වේ සොයා තුර්කිය සංඛ්යාලේඛන ආයතනය, පිරිස් දෙපාර්තමේන්තුව හෝ අයදුම්පත් අවසන් දිනය සඳහන් ලිපිනය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු එ්වායෙහි විසින් සිදු කරනු ලබයි. තැපැල් ප්‍රමාද වීම සහ වෙනත් හේතූන් මත මෙම දිනයෙන් පසුව පැමිණෙන අයදුම්පත් සහ අතුරුදහන් වූ ලියකියවිලි හෝ අත්සන් නොකළ රැකියා ඉල්ලුම් පත්‍ර ඉදිරිපත් කරන අය ඇගයීමට ලක් නොකෙරේ.

දැන්වීමේ විස්තර සඳහා මෙතැන කොටන්න


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්