ඩාරිකා සහ ඩිලෝවාස් දිස්ත්‍රික්කවල මාර්ග වඩාත් සුවපහසු වනු ඇත

දිලෝවාසි දිස්ත්‍රික්කවල මාර්ග වඩාත් සුවපහසු වනු ඇත
දිලෝවාසි දිස්ත්‍රික්කවල මාර්ග වඩාත් සුවපහසු වනු ඇත

කොකේලි හි සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම මාර්ග වඩාත් නවීන හා සුවපහසු වීමට මාර්ග සැපයීම, කොකේලි මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව 2020 දී මන්දගාමී නොවී මෙම කටයුතු කරගෙන යයි. මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාවේ ඩාරිකා සහ ඩිලෝවාස් යන දිස්ත්‍රික්කවල මාර්ග නඩත්තු කිරීම, අලුත්වැඩියා කිරීම සහ අලුත් කිරීම සඳහා වන ටෙන්ඩරය. වසර පුරා අඛණ්ඩව සිදුවන මාර්ග නඩත්තු කිරීම, අළුත්වැඩියා කිරීම සහ අලුත් කිරීමේ කටයුතු වලින් මාර්ග වඩාත් සුවපහසු කිරීම මෙහි අරමුණයි.

13 සමාගම ටෙන්ඩරය ලබා දුන්නේය


2020 මාර්ග නඩත්තු කිරීම, අළුත්වැඩියා කිරීම සහ අලුත්වැඩියා කිරීමේ කටයුතු, ඇස්ෆල්ට් ටොන් 28 ක්, ඇස්ෆල්ට් පැච් ටොන් 6 දහසක්, පාකට් වර්ග මීටර් 12 500 ක්, දේශසීමා 13 750 ක්, දේශසීමා 9 500 ක්, ග්‍රැනයිට් පදික වේදිකාවේ වර්ග මීටර් 2 800 ක් සහ කළුගල් මීටර් 13 19 ක් යන දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහිම සිදු කෙරේ. . කොකේලි මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාවේ ඉස්මිත් දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන සේවා ගොඩනැගිල්ලේ පැවැත්වූ ටෙන්ඩරය සඳහා සමාගම් 700 ක් ලංසු ඉදිරිපත් කළහ. ඩොකාන් ආනාත් ටීඑල් මිලියන 16 ක් සමඟ වැඩිම ලංසුවක් ඉදිරිපත් කළ අතර මීටර බලශක්ති ඉදිකිරීම් අවම මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළේ ටීඑල් මිලියන 416 ක් සමඟිනි.

සමාගම

ඉදිරිපත්

මීටර බලශක්ති ඉදිකිරීම. 16 මිලියන 416 දහසක් TL
කොස්ලු İnş. 16 මිලියන 453 දහසක් TL
ඊමේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා. Const. 16 මිලියන 583 දහසක් TL
ඇල්පෙට් පෙට්‍රල් İnş. 16 මිලියන 755 දහසක් TL
සෙමී ආටික් - සෙමාක් İnş. 16 මිලියන 781 දහසක් TL
ගෝර්ටූර් İnş. 16 මිලියන 994 දහසක් TL
සාන්ද්රිත ඉන්ස්. 17 මිලියන 023 දහසක් TL
කාර් ඇස්ෆල්ට් ඉන්ස්. 17 මිලියන 195 දහසක් TL
අයිකන මැට් 17 මිලියන 236 දහසක් TL
සෙවන් ඉන්ස්. 17 මිලියන 854 දහසක් TL
Egecan nş. 17 මිලියන 992 දහසක් TL
උදාහරණය: mehmet avşarlıgil 18 මිලියන 374 දහසක් TL
ඩොකාන් İnş. 19 මිලියන 700 දහසක් TL

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්