ඔවුන් දුම්රිය සං Sign ා කේබලය කපයි

දුම්රිය සං sign ා කේබලය කපන්න
දුම්රිය සං sign ා කේබලය කපන්න

කොකේලි තහඩු වාහනයකින් ගයිව් ඩොකාන් අසල්වැසි ප්‍රදේශය හරහා ගමන් කරන දුම්රිය සං sign ා කේබල් කපන ලද පුද්ගලයින් 4 දෙනෙකු ජෙන්ඩර්මේ අවධානයට ස්තූතිවන්ත වෙමින් එම ස්ථානයට හසු විය. කපන ලද කේබලය හේතුවෙන් දුම්රිය මාර්ගයේ සං aling ා අක්‍රමිකතා සිදුවී ඇති බවත්, negative ණාත්මක තත්වයක් ඇතිවීමට පෙර එය අලුත්වැඩියා කළ බවත් ප්‍රකාශ විය.


ගෙයිව්ගේ ඩොකාන්සේ ඩෙරෙකී දිස්ත්‍රික්කය හරහා ගමන් කරන දුම්රිය මාර්ගයේ සං sign ා කේබල් සොරකම් කළ පුද්ගලයින් 4 දෙනෙකු ජෙන්ඩර්මේ කම්පනයට හසු විය.

දුම්රිය මාර්ගයේ කේබල් කපන පුද්ගලයින් දිනපතා සිය ගණනක් ගමන් කරන දුම්රිය මාර්ගයේ සං aling ා ජාලයේ කේබල් කපා දමති.

කේබල් කපා ඇති බවට තොරතුරු ලැබුණු ජෙන්ඩමරී, හිස් භූමියේ බට බට අතර සැඟවී සිටි පුද්ගලයින් 4 දෙනෙකු අල්ලා ගත්තේය.

ප්‍රශ්න කිරීම් වලදී තමන් කළ අපරාධය පාපොච්චාරණය කළ පුද්ගලයින් වූයේ Y.YA, TG, A.A. ඔවුන් සොරකම් කළ මීටර් 150 ක කැබූස් සහ ඒඩීසී 41… තහඩු වාහන 5 ක් රැගෙන එම්ටී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කළ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය අනුව, 4 දෙනෙකු අද සෙන්ට්‍රි අධිකරණයකට ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

අනෙක් අතට, දුම්රිය මාර්ගයේ කපන ලද සං aling ා කේබල් නව ඒවා මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කර ඇති බවත්, දුම්රිය සේවාවල යම් බාධාවක් සිදුවිය හැකි තත්වයක් සිදුවීමට පෙර වළක්වා ඇති බවත් ප්‍රකාශ විය.Medyab වේ)


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්