වෙස් මුහුණු සහ ශ්වසන යන්ත්රය සඳහා වැදගත් ප්රකාශය ඇමති පීකන්ගෙන්

වෙස් මුහුණ සහ ශ්වසන යන්ත්රය සඳහා වැදගත් පැහැදිලි කිරීමක්
වෙස් මුහුණ සහ ශ්වසන යන්ත්රය සඳහා වැදගත් පැහැදිලි කිරීමක්

වෙළඳ ඇමති රුහ්සර් පෙක්කන් ප්‍රකාශ කළේ නව වර්ගයේ කිරීටක වයිරස (කොවිඩ් -19) සඳහා ඔවුන් ගත් ක්‍රියාමාර්ගවල සීමාව තුළ වෛද්‍ය වෙස්මුහුණු සහ ශ්වසන යන්ත්‍ර සඳහා යොදන රේගු බද්ද සහ කොලෝන් නිෂ්පාදනයේදී භාවිතා කරන එතිල් මධ්‍යසාර සඳහා රේගු බද්ද නැවත සකස් කරන බවයි.


ඇමති පෙකන් සිය ට්විටර් ගිණුමේ ලිඛිත ප්‍රකාශයක් මගින් කියා සිටියේ කෝවිඩ් -19 සඳහා ඔවුන් ගත් ක්‍රියාමාර්ගවල විෂය පථය තුළ, ඉවත දැමිය හැකි වෛද්‍ය වෙස් මුහුණු වල සියයට 20 ක් ලෙස යොදන අතිරේක රේගු බද්ද ඉවත් කළ හැකි බවත්, ඇතිවිය හැකි අවශ්‍යතා සපුරාලීම සහ සැපයුමේ ආරක්ෂාව පවත්වා ගැනීම සඳහා බවත්ය.

වාතාශ්‍රය සහ ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රක වැනි ශ්වසන උපකරණ සඳහා යොදන සියයට 13 ක අතිරේක රේගු බද්ද ඉවත් කරන බව අවධාරණය කරමින් පෙකන් මහතා, “මීට අමතරව, කොලෝන් සහ විෂබීජ නාශක නිෂ්පාදනයේ අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස දැනට භාවිතා කරන සියයට 10 ක රේගු බද්දක් නිපදවන කොලෝන් සහ විෂබීජ නාශක කර්මාන්තකරුවන් සඳහා. අපි යළි පිහිටුවන්න. කිරීටක වයිරස මිනුම්වල විෂය පථය තුළ ගෙන අද ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ආනයන පාලන තන්ත්‍ර තීරණවල මෙම වෙනස්කම් ඇතුළත් ජනාධිපතිවරයාගේ තීරණ ප්‍රයෝජනවත් වේවා. ” ප්‍රකාශනය භාවිතා කළේය.


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්