අර්සුරම් හි පොදු ප්‍රවාහන සේවයේ සනීපාරක්ෂක බලමුලු ගැන්වීම

erzurum හි පොදු ප්‍රවාහනයේ සනීපාරක්ෂාව බලමුලු ගැන්වීම
erzurum හි පොදු ප්‍රවාහනයේ සනීපාරක්ෂාව බලමුලු ගැන්වීම

අර්සුරම් මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව පොදු ස්ථානවල පළිබෝධ නාශක බලමුලු ගැන්වීමක් දියත් කළේය. පුරවැසියන්ට ප්‍රවාහන සේවා සපයන වාහන හොඳින් පිරිසිදු කර ඇති අර්සුරම් හි, මගීන් බලා සිටින සියලුම නැවතුම් ස්ථාන සහ බස් රථ, .ෂධ මගින් විෂබීජහරණය කරනු ලැබේ.


මෙට්‍රොපොලිටන් නාගරික කෘෂිකාර්මික සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධ කණ්ඩායම් විසින් සිදු කරන ලද වැඩකටයුතුවලට පුරවැසියන්ගෙන් සම්පූර්ණ ලකුණු ලැබුණු අතර, ඉසින කටයුතු නියමිත වේලාවට අඛණ්ඩව සිදුකරන බව සටහන් විය. මෙම විෂය සම්බන්ධයෙන් මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් කරන ලද ප්‍රකාශයේ; එර්සුරම් හි ප්‍රවාහන සේවා සහ පොදු ස්ථාන සඳහා සනීපාරක්ෂාව සහ පිරිසිදුකම අවධාරණය කෙරිණි. එම ප්‍රකාශයේ පහත සඳහන් දේ සටහන් විය: “සනීපාරක්ෂක පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම අපගේ ප්‍රමුඛතා අතර මෙන්ම අපගේ පුරවැසියන්ට සාමූහික සේවාවක් ලැබෙන අපගේ ප්‍රවාහන වාහන සහ බස් නැවතුම් ස්ථානවල සුවපහසුව ද වේ.

මේ අර්ථයෙන් ගත් කල, අපි මේ වසරේ නැවතත් කාලගුණය උණුසුම් වීමත් සමඟ සෑම වසරකම සිදු කරන විෂබීජ නාශක කටයුතු ආරම්භ කර ඇත්තෙමු. මෙම සන්දර්භය තුළ, අපගේ මහ නගර සභාව තුළ අපගේ සියලුම බස් රථ නැවත පිරවීම, පිරිසිදු කිරීම සහ ඉසීම සිදු කර ඇත. ඊට අමතරව, අපි අපගේ බස් නැවතුම් පොළවල්වල ඉසීම මෙන්ම නඩත්තු හා අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදු කරන්නෙමු. අපගේ විෂබීජ නාශක ක්‍රියාකාරකම්, පොදු අවකාශයන් ද ඇතුළුව වරින් වර අපි ඉදිරියට ගෙන යන බව දැන ගැනීමට අපට අවශ්‍යය. ”


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්