ටී.ආර්.එන්.සී. අගමැති ටාටාර් අර්සියස් අගය කරයි

kktc අගමැති ටාටාර් එර්සීස්ගේ රසිකයෙක් විය
kktc අගමැති ටාටාර් එර්සීස්ගේ රසිකයෙක් විය

තුර්කි උතුරු සයිප්‍රස් ජනරජයේ අග්‍රාමාත්‍ය අර්සින් ටාටාර් කයිසෙරි විශ්ව විද්‍යාලයේ සමුළුවෙන් පසු අර්සියස් වෙත ගියේය. මෙට්රොපොලිටන් නගරාධිපති ආචාර්ය. මෙම්දු බයෙකේලිගෙන් තොරතුරු ලබාගත් අගමැති ටාටාර් කියා සිටියේ තමා අර්සියස්ගේ සිත් ගත් බවයි.


තුර්කි උතුරු සයිප්‍රස් ජනරජයේ අගමැති අර්සින් ටාටාර් ද දින දෙකක කයිසෙරි සංචාරයේදී ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් යටතේ අර්සියස් ශීත සංචාරක මධ්‍යස්ථානයට පැමිණියේය. අග්‍රාමාත්‍ය අර්සින් ටාටාර්, ආණ්ඩුකාර ෂෙහමස් ගනේඩන් සහ මෙට්‍රොපොලිටන් නගරාධිපති ආචාර්ය. මෙම්දු බය්කාලේ ඔහු සමඟ ගියේය.

අගමැති අර්සින් ටාටාර්ට අර්සියස් ඒ. අර්සියස් පිළිබඳ තොරතුරු මණ්ඩලයේ සභාපති මුරාත් කාහිඩ් කැන්ග් විසින් සපයන ලදී. මෙට්රොපොලිටන් නගරාධිපති මෙම්දු බයෙකේලි කියා සිටියේ අර්සියස් දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයින් රැසකට සත්කාරකත්වය ලබා දුන් බවයි. ස්නෝමන් පැලෑටියේදී නගරාධිපති බයෙකේලි හමු වූ තවත් සංචාරකයෙකු කියා සිටියේ ඔහු පේරු සිට පැමිණි බවයි. තමා අර්සියස්ගේ සිත් ගත් බව පවසමින් ටී.ආර්.එන්.සී. අගමැති අර්සින් ටාටාර් ජනාධිපති බයෙකේලිගේ ලාංඡනය එර්කියස් ඒ.

ටී.ආර්.එන්.සී. අගමැති අර්සින් ටාටාර් ගොන්ඩෝලා වෙත නැඟී මීටර් 2 ක් ඉහළට ගියේය. කයිසෙරි සහ අර්සියස්ගේ නොඉවසිලිමත් දෘෂ්ටිය දෙස බලා අගමැති ටාටාර් කියා සිටියේ තමා අර්සියස් අගය කළ බවයි. තුර්කි උතුරු සයිප්‍රස් ජනරජයේ අගමැති අර්සින් ටාටාර්, එර්සීස් හි සිදු කළ පරීක්ෂණවලින් පසු කයිසෙරි මාර්ගයෙන් පිටත් විය.


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

1 පසුබිම / Pingback

  1. TRNC අගමැති ටාටාර් අර්කියස් අගය කරයි - TeleferikHaber | කේබල් කාර් | ස්කීං | ශීත Sports තු ක්‍රීඩා

අදහස්