තුර්කි රියදුරන් සඳහා දින 14 ක නිරෝධායනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ටජිකිස්තානය

img
img

අපගේ දුෂාන්බේ වෙළඳ උපදේශන ආයතනයෙන් ලැබුණු තොරතුරුවලට අනුව, 21 මාර්තු 2020 වන විට තුර්කි රියදුරන් මෙරටට ඇතුළු වන අතර දින 14 ක් සඳහා නිරෝධායන අයදුම්පතක් ආරම්භ කරන බව දැනගන්නට ඇත.


ලැබී ඇති තොරතුරුවලට අනුව, නිරෝධායන පරීක්ෂාව යටතේ තුර්කි රියදුරන් දෙදෙනෙකු දැනට පාලනය කර ඇත.

අයදුම්පත පිළිබඳ අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ දුෂාන්බේ තානාපති කාර්යාලය සිය මුල පිරීම් දිගටම කරගෙන යයි.

ටජිකිස්තානයේ යෙදුමේ විස්තර සහ වර්ධනයන් අපගේ වෙබ් අඩවියේ බෙදා ගනු ඇත.


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්