ඩිලෝවාස් අයිනර්ස් හන්දියේ වැඩ නිම කර ඇත

ඩිලෝවාසි සෑදලයේ සන්ධිස්ථානයක වැඩ නිම කර ඇත
ඩිලෝවාසි සෑදලයේ සන්ධිස්ථානයක වැඩ නිම කර ඇත

කොකේලි මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් 'අයිනර්ස් හන්දිය - යාවුස් සුල්තාන් සෙලීම් මාවත සම්බන්ධතා පාර' ව්‍යාපෘතිය නිම කර ඇති අතර එමඟින් ඩිලෝවාස් දිස්ත්‍රික්කයට ඇතුළුවීම සහ පිටවීම පහසු වනු ඇත. අයනර්ස් හන්දියේ සිට දිස්ත්‍රික්කයට වාහන ආශ්වාස කරන මෙම ව්‍යාපෘතියේ දී, අයිනර්ස් හන්දියේ උතුරු පැත්තේ වටරවුමක් සහ නව බෝක්කුවක් ඉදිකරන ලදී. ඉදිකරන ලද වටරවුම සමඟ පැති මාර්ගයක් ලෙස භාවිතා කරන යාවුස් සුල්තාන් සෙලීම් වීදිය එකිනෙකට සම්බන්ධ වේ.

නව ග්‍රිල් මීටර 270 ක දිගකින් යුක්තය


විද්‍යා කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරන ලද කාර්යයේ විෂය පථය තුළ, අයිනර්ස් හන්දියේ උතුරු පැත්තේ පිහිටි පැරණි කුඩා ග්‍රිල් එක කඩා දමා ඒ වෙනුවට මීටර් 270 ක නව බෝක්කුවක් ඉදිකරන ලදි. වටරවුම ද සම්බන්ධ කර ඇති යාවුස් සුල්තාන් සෙලීම් වීදියේ වැසි ජලය සහ විදුලි රැහැන් වැනි යටිතල පහසුකම් සහ පදික වේදිකාව සහ තාර වැනි සුපිරි ව්‍යුහ වැඩ කටයුතු සිදු කරන ලදී. මීට අමතරව, ව්‍යාපෘතියේ විෂය පථය තුළ මාර්ග රේඛා ඇඳීම, සං age ා මැහුම් සහ ස්වයංක්‍රීය රේල් පීලි නිෂ්පාදනය අවසන් කරන ලදී.

දිස්ත්‍රික්කයට ඇතුල් වීම පහසු වනු ඇත

ඩී -100 අධිවේගී මාර්ගයේ පිහිටා ඇති අයිනර්ස් හන්දිය, ඩිලෝවාසි නගර මධ්‍යයට ප්‍රවාහනය කිරීමේදී වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ඩිලෝවාස් දිස්ත්‍රික් ඩී -100 අධිවේගී මාර්ග මාර්ගය (යාවුස් සුල්තාන් සෙලීම් වීදිය) දැනට දෙයාකාරයක් ලෙස සේවය කරයි. ඩී -100 සහ පැති පාර අතර උන්නතාංශ වෙනස නිසා මාර්ග අඛණ්ඩතාව ළඟා කර ගත නොහැකි වූ නිසා, ඩී -100 අධිවේගී මාර්ගයෙන් ඩිලෝවාස් නගර මධ්‍යයට පිවිසීම වෙනත් මාර්ග මගින් වක්‍රව සපයන ලදී. නව ව්‍යාපෘතියත් සමඟ මෙම ගැටළුව තුරන් කර දිස්ත්‍රික් කේන්ද්‍රයට ප්‍රවාහනය කිරීම අයිනර්ස් හන්දියේ උතුරු පැත්තේ ඉදිකරන ලද වටරවුම යාවුස් සුල්තාන් සෙලීම් මාවතට සම්බන්ධ කිරීමෙන් වඩාත් සංවිධානාත්මක හා පහසු කරන ලදී. සිදු කරන ලද කාර්යයන් සමඟ ප්‍රවාහනය වේගවත් වූ අතර පුරවැසියන්ගේ තෘප්තිය ද ලැබුණි.


අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්