ඉස්තාන්බුල් වාණිජ විශ්ව විද්‍යාලයේ දුම්රිය සං Sign ා සඳහා ASELSAN සමඟ සහයෝගීතාවය

ක්ෂේත්‍රයේ දුම්රිය සමඟ විශාල සහයෝගීතාවයක්
ක්ෂේත්‍රයේ දුම්රිය සමඟ විශාල සහයෝගීතාවයක්

ඉස්තාන්බුල් වාණිජ විශ්ව විද්යාලය සහ ASELSAN වූ සහයෝගය ප්රොටොකෝලය පරිදි ක්රියාත්මක කරන විසඳුම් පෙන්නුම් කිරීමට තුර්කියේ විදේශ දුම්රිය අංශය, දේශීය පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන ක්රියාකාරකම් මත රඳා අඩු කිරීමට අත්සන් තබන ලදී. ප්‍රොටෝකෝලයෙහි රාමුව තුළ, ඉස්තාන්බුල් වාණිජ විශ්ව විද්‍යාලය විසින් දේශීය දුම්රිය ප්‍රධාන මාර්ග සං sign ා අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය කිරීම සහ වාර්තා කිරීම සිදු කරනු ලැබේ.


ප්‍රොටෝකෝලය, ඉස්තාන්බුල් වාණිජ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවාහන පද්ධති සහ යෙදුම් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථාන කළමනාකරු සමඟ ඇති කර ගත් එකඟතාවයේ ප්‍රති studies ලයක් ලෙස කළ යුතු අධ්‍යයන වාර්තා කිරීම. ආචාර්ය එය මුස්තාපා ඉලෙකාලේගේ සම්බන්ධීකරණය යටතේ විශේෂ expert කථිකාචාර්යවරුන් විසින් සිදු කරනු ඇත.

අපගේ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අධ්‍යයන

ගිවිසුමේ ප්‍රති result ලයක් ලෙස ඇති කර ගත් එකඟතාවත් සමඟ TCDD මාර්ග ඔස්සේ අධි තාක්‍ෂණික දේශීය හා ජාතික පද්ධති භාවිතය කෙරෙහි වැදගත් පියවරක් ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම සන්දර්භය තුළ, විශේෂයෙන් දුම්රිය සන්නිවේදන යටිතල පහසුකම් සහ ස්මාර්ට් සිටි යෙදුම්, ඉස්තාන්බුල් වාණිජ විශ්ව විද්‍යාලය සහ අසෙල්සාන් විසින් සිදු කිරීමට නියමිත විද්‍යාත්මක හා තාක්‍ෂණික පර්යේෂණ සහ අධ්‍යාපන අධ්‍යයන, මෙම අධ්‍යයන, සම්මන්ත්‍රණ, වැඩමුළු, සම්මන්ත්‍රණ, ප්‍රවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් සඳහා පහසුකම් සපයන රසායනාගාර, පරීක්ෂණ සහ චරිතකරණ යටිතල පහසුකම් අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් භාවිතා කිරීම. ලිපි සංවිධානය කිරීම, ලිපි වැනි විද්‍යාත්මක ප්‍රකාශන නිෂ්පාදනය කිරීම සහ පේටන්ට් බලපත්‍ර සහ උපයෝගිතා ආකෘති සංවර්ධනය කිරීම.

2019 රාජ්ය ආයෝජන අයවැය TL බිලියන 60 TL 20,3 සඳහා මේ වන විට රුපියල් බිලියන තුර්කියේ ප්රවාහන හා සන්නිවේදන අංශය සඳහා කැප කරන ලදී. මෙම අංශයේ ආයෝජන බෙදා හැරීමේදී දුම්රිය අංශයට ආයෝජන වලින් සියයට 37 ක සැලකිය යුතු කොටසක් හිමි විය.

“දේශීය හා ජාතික”

දුම්රිය අංශයේ සංවර්ධනය හා විශේෂයෙන් අධිවේගී දුම්රිය මාර්ග කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කෙරේ. මෙම රාමුව තුළ, අනාගතයේ දී දුම්රිය සේවා ධාරිතාව සහ මාර්ග මෙහෙයුම් වේගය තවදුරටත් ඉහළ නැංවීම සහ විශේෂයෙන් මගී හා භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේදී ඒකක ආයෝජන සහ මෙහෙයුම් පිරිවැය අඩු කිරීම මෙහි අරමුණයි. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, “දේශීය හා ජාතිකත්වය” යන සංකල්පයේ වැදගත්කම අවධාරණය කෙරෙන අතර මෙම ක්ෂේත්‍රය තුළ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අධ්‍යයන දිරිමත් කරනු ලැබේ. විශ්ව විද්‍යාලය සහ අසෙල්සාන් අතර ඇති කර ගත් එකඟතාවයත් සමඟ දුම්රිය ක්ෂේත්‍රයේ විදේශ රටවල් මත යැපීම අඩු කරන දේශීය හා ජාතික විසඳුම් නිපදවීමෙන් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු සිදු කෙරේ.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්