අක්කරේ ට්‍රෑම් රථ මාර්ගයේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයේ විස්ථාපන ටෙන්ඩරය අවසන් විය

අක්කරේ ට්‍රෑම් රථයේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයේ විස්ථාපන ටෙන්ඩරය අවසන් කර ඇත.
අක්කරේ ට්‍රෑම් රථයේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයේ විස්ථාපන ටෙන්ඩරය අවසන් කර ඇත.

එය ටික කලකට පෙර ටෙන්ඩර් කර තිබුණි. ඉස්මිත් අකාරේ ට්‍රෑම් රථ මාර්ගය සඳහා වන ටෙන්ඩරය අවසානයේ අවසන් වේ

ඇසෙම්බ්ලි පැමිණ ඇත


ට්විටර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් අංක 307 විස්ථාපනය කිරීම සඳහා එක්රැස්වීමේ සිට තීන්දුවක් ගන්නා ලද අතර එය හරියටම මෙහ්මෙට් අලි පාෂා පල්ලියට තියුණු ලෙස ආපසු පැමිණෙන ස්ථානයේ පිහිටා ඇති අතර මේ සඳහා සූදානම් කිරීම් ආරම්භ කරන ලදී.

ගල්ෆ් සමාගම

මෙම විෂය සම්බන්ධයෙන් පසුගිය මාසයේ පැවති ටෙන්ඩරය ද අවසන් විය. සමාගම් 15 ක් විසින් ලියකියවිලි මිලදී ගත් අතර ඉන් 8 ක් පිරිනමන ලද ටෙන්ඩරය අපේ පළාතේ කර්ෆෙස් දිස්ත්‍රික්කයේ එක් සමාගමක් වන ඇට්ලස්බීකේ ආනාත් තාහට් ගෝඩා අකරියාකට් ප්ලාස්ටික් ආමාලට් ටිකරෙට් සහ සනයි ලිමිටඩ් සමාගමේ රැඳී සිටියේය.

මාස පහක්

ටීඑල් 489 දහස 132 ක ලංසුවක් සමඟ ඇට්ලස් බීකේ ටෙන්ඩරය දිනා ගත් අතර මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාවද සමාගම සමඟ ගිවිසුමට අත්සන් තැබීය. දින 150 ක් ඇතුළත සම්පූර්ණ කළ යුතු මෙම අධ්‍යයනය ඉදිරි දිනවලදී සමාගමට ලබා දීමෙන් පසුව ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

STABİLİZER විය

ට්‍රෑම් රථ මාර්ගයේ ගමනාගමනය සම්පීඩනය කරයි යන පදනම මත පැරණි අන්කාරා වෙළඳපොළ සහ ටර්කෙල් බෙදාහරින්නා සිටි ගොඩනැගිල්ල මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් කඩා බිඳ දමා ඇති අතර ට්‍රෑම් රථයට මුහුණ දෙන වංගුවේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය විස්ථාපනය කිරීමට (නැවත ස්ථානගත කිරීමට) තීරණය විය. (එන්කෝකාල් අ)අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්