ඇමති සෙලූක්: අපි දරුවන් 17 273 ක් දෙමාපියන් වෙත ආපසු ලබා දී තිබෙනවා

ඇමති සෙල්කුක් බින්, අපි අපේ දරුවාගේ පවුලට නැවත පැමිණීමට අවස්ථාව ලබා දුන්නා
ඇමති සෙල්කුක් බින්, අපි අපේ දරුවාගේ පවුලට නැවත පැමිණීමට අවස්ථාව ලබා දුන්නා

පවුල්, කම්කරු හා සමාජ සේවා අමාත්‍ය සෙහ්රා සම්‍රොට් සෙලූක්; “අපි පවුල් අරමුණු කරගත් සේවාවන් සඳහා ලබා දෙන ප්‍රමුඛතාවයේ ප්‍රති 2019 ලයක් ලෙස, 17 දී ළමුන් 273 ක් ඔවුන්ගේ පවුල් වෙත නැවත පැමිණීම සහතික කළා.” විස්තරයෙන් හමු විය.


අමාත්‍යංශය විසින් ළමයින්ගේ යහපතට සහ දරුවන් සඳහා වන සේවාවන් සඳහා පවුල පදනම් කරගත් ප්‍රවේශයකට ප්‍රමුඛතාවය දෙන බව සඳහන් කරමින් අමාත්‍ය සෙලූක් මහතා; “ළමා ආරක්ෂණ පද්ධතියේ වැදගත් අංගයක් වන අපගේ ළමා ආරක්ෂණ පළමු ප්‍රතිචාර සහ ඇගයීම් ඒකක (ÇOKİM) වෙත ළමුන් 2019 ක් 24 දී පැමිණියහ. මෙම දරුවන්ගෙන් 680 දෙනෙකු ආරක්ෂා කරන අතරම, 5 දෙනෙකු සමාජ හා ආර්ථික සහයෝගය (SED), උපදේශනය සහ වෙනත් ක්‍රියාමාර්ග වලින් ආරක්ෂා කර පවත්වා ගෙන යාමෙන් අපි ඔවුන්ගේ පවුල් වෙත නැවත පැමිණීම සහතික කළෙමු. අනෙක් අතට, අමාත්‍යාංශය වශයෙන්, අපි දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව යටතේ සිටින පවුල් සමඟ දිගටම කටයුතු කරන්නෙමු. මෙම ප්‍රයත්නයන්හි ප්‍රති last ලයක් වශයෙන්, පසුගිය වසරේදී අපි දරුවන් 584 13 ක් ඔවුන්ගේ පවුල්වලට ආරක්ෂාව යටතේ ගෙන ආවෙමු. ” කිව්වා.

ජනගහනය වැඩිවීම සහ සහය නොදක්වන විදේශීය දරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළ ගොස් තිබියදීත්, පවුල් අරමුණු කරගත් සේවාවන් සඳහා ප්‍රමුඛතාවය දී ඇති බව සඳහන් කරමින් සෙලුක් පැවසීය; “අපගේ ප්‍රධාන ඉලක්කය; ආර්ථික හා සමාජීය වශයෙන් පවුල්වලට සහයෝගය දැක්වීමෙන් සහ ඔවුන්ගේම පවුල් හා relatives ාතීන් සමඟ දරුවන්ට සහයෝගය දැක්වීමෙන් පවුල් සමගිය ආරක්ෂා කිරීම. ” ඔහු කතාකලා.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්