එස්කිසෙහීර් හි ට්‍රෑම් රථ නැවතුම් පිරිසිදුයි

එස්කිසෙහීර් හි ට්‍රෑම් රථ නැවතුම්
එස්කිසෙහීර් හි ට්‍රෑම් රථ නැවතුම්

එස්කිහෙහීර් පදිංචිකරුවන්ට ආරක්ෂිත, සුවපහසු සහ සනීපාරක්ෂක ප්‍රවාහන සේවාවක් සැපයීම සඳහා අඛණ්ඩව දරන ප්‍රයත්නයන් අඛණ්ඩව කරගෙන යන එස්කෙයිහීර් මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාවද මෙම සති අන්තයේ ඇඳිරි නීතිය යටතේ සිය පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු පුරුද්දක් ලෙස සිදු කර තිබේ.


කොරෝනා පුපුරා යාම මැඩපැවැත්වීමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ විෂය පථය තුළ පොදු ප්‍රවාහන සේවයේ සනීපාරක්ෂක ක්‍රියාකාරකම් සඳහා විශාල වැදගත්කමක් ලබා දෙන මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව, පුරවැසියන් භාවිතා කරන නැවතුම් ස්ථානවල නිතිපතා විෂබීජ නාශක කටයුතු සිදු කරයි. මෙම සති අන්තයේ ඇඳිරි නීතිය මගින් තීරණය කරන ලද සියලුම මාර්ගවල පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු සිදු කර ඇති ESTRAM කණ්ඩායම්, රේල් පීලි පිරිසිදු කිරීම සඳහා හයිඩ්‍රොස්ටැටික් රික්ත වාහනයෙන් ද ප්‍රයෝජන ලබයි. පිරිසිදු කිරීමේ ගැටළු ඇති වන නැවතුම් මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාවේ සමාජ මාධ්‍ය ගිණුම් හරහා දැනුම් දිය හැකි බව සඳහන් කරමින් නිලධාරීන් කියා සිටියේ නිතිපතා පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු අඛණ්ඩව සිදුකරන බවයි.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්