කයිසෙරි මෙට්‍රොපොලිටන් සෞඛ්‍ය සම්පන්න ප්‍රවාහනය සඳහා ක්‍රියා කරයි

කයිසෙරි යනු සෞඛ්‍ය සම්පන්න ප්‍රවාහනය සඳහා වැඩ කරන විශාල නගරයකි
කයිසෙරි යනු සෞඛ්‍ය සම්පන්න ප්‍රවාහනය සඳහා වැඩ කරන විශාල නගරයකි

කයිසෙරි මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව සෞඛ්‍ය සම්පන්න ප්‍රවාහනයක් සඳහා වාණිජ කුලී රථ මෙන්ම පොදු ප්‍රවාහන වාහන ද විෂබීජහරණය කරයි. කයිසෙරි හි කුලී රථ 800 ක් පමණ විෂබීජහරණය කිරීම මෙට්‍රොපොලිටන් නාගරික කණ්ඩායම් විසින් සිදු කරනු ලැබේ.


කයිසරි මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව සෑම ක්ෂේත්‍රයකම පාහේ කිරීටක වෛරස් තර්ජනය තුරන් කිරීම සඳහා මන්දගාමී නොවී සිය කටයුතු කරගෙන යයි. කොරෝනා වයිරසයට එරෙහිව සටන් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ වැදගත්ම අවශ්‍යතා වන වෙස්මුහුණු සහ විෂබීජ නාශක නිපදවීමෙන් ගැටලුවක් වළක්වා ගැනීම, මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව මහජන සෞඛ්‍යයට අවශ්‍ය ස්ථානවල නිපදවන විෂබීජ නාශක භාවිතා කරයි.

සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආකාරයකින් ප්‍රවාහනය පවත්වාගෙන යාමට මහන්සි වන මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව මෙම සන්දර්භය තුළ නව අධ්‍යයනයක් ආරම්භ කර තිබේ. කයිසෙරි හි ක්‍රියාත්මක වන සියලුම වාණිජ කුලී රථ විෂබීජ නාශක ක්‍රියාවලිය මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් සිදු කරනු ලැබේ. කයිසෙරි හි වාණිජ කුලී රථ 800 ක් පමණ කයිසරි ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය ඉදිරිපිට සිදුකරන වැඩවලින් ප්‍රතිලාභ ලබයි.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්