කොන්යා හි වාණිජ කුලී රථ සහ රේඛීය මිනිබස් සඳහා විෂබීජ නාශක සේවාව

කොන්යා හි වාණිජ කුලී රථ සහ රේඛීය මිනි බස් සඳහා විෂබීජ නාශක සේවාව
කොන්යා හි වාණිජ කුලී රථ සහ රේඛීය මිනි බස් සඳහා විෂබීජ නාශක සේවාව

කොනියා මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් නව වර්ගයේ කොරෝනා වයිරස් (කොවිඩ් -19) පුපුරා යෑමට එරෙහිව ගන්නා ක්‍රියාමාර්ගවල විෂය පථය තුළ වාණිජ කුලී රථ සහ ලයින් වෑන් අක්‍රීය කරයි.


කෝවිඩ් -19 වසංගතයේ පළමු දිනයේ සිට නිතිපතා බස් හා ට්‍රෑම් රථවල විෂබීජ නාශක සිදුකරන කෝන්යා මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව, රාජ්‍ය ආයතනවල සේවා වාහන සහ රේඛීය මිනි බස්, වාණිජ කුලී රථ සහ පෞද්ගලික අංශය ඇතුළු සේවක සේවාවන් නොමිලේ විෂබීජහරණය කර තිබේ.

මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව සාමාන්‍යකරණය කිරීමේ දින දර්ශනයේ රාමුව තුළ වාණිජ කුලී රථ සහ රේඛීය කුඩා බස් රථ සඳහා නැවත විෂබීජ නාශක සේවා සපයයි.

තම වාහන නොමිලේ විෂබීජහරණය කිරීමට අවශ්‍ය වාණිජ කුලී රථ සහ රේඛීය මිනිබස් හිමිකරුවන් මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාවේ ටැට්ලැක් මහලේසි හි විෂබීජ නාශක සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානයට අයදුම් කරති.

විෂබීජ නාශක ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ රාමුව තුළ, කොන්යා මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් නිල ආයතනවලට අයත් සේවා වාහන, ලයින් වෑන්, පිරිස් සේවා සහ වාණිජ කුලී රථ ඇතුළු වාහන දහසකට වැඩි ප්‍රමාණයක් විෂබීජහරණය කරන ලදී.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්