තුර්කියට පළමුවැන්නා වන්න ..! ගුවන්තොටුපලවලට කෝවිඩ් -19 සහතිකයක් ලබා දෙනු ඇත

ගුවන්තොටුපල තුර්කිය විසින් පළමු වරට කොවිඩියන් සහතිකය ලබා දෙනු ඇත
ගුවන්තොටුපල තුර්කිය විසින් පළමු වරට කොවිඩියන් සහතිකය ලබා දෙනු ඇත

ප්‍රවාහන හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය අදිල් කරිස්මයිලොයිලු මහතා පැවසුවේ චීනයේ ආරම්භ වී ලෝකයේ වසංගතයක් බවට පත්ව ඇති කොවිඩ් -19 පිපිරීමට එරෙහි සටනේදී සියලු අමාත්‍යාංශ විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති බවයි. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, ප්‍රවාහන හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය ලෙස කරිස්මයිලොයිලු ප්‍රකාශ කළේ තමන් ගුවන්තොටුපල සඳහා සහතික කිරීමේ වැඩසටහනක් සකස් කර ඇති බවත්, එම සහතික කිරීමේ වැඩසටහන සමඟ සියලුම ගුවන් තොටුපළවල් ප්‍රතිසංවිධානය කරන බවත් ප්‍රකාශ කරමිනි. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සහ විද්‍යාත්මක කමිටුවේ අනාවැකි වලට අනුකූලව මෙම වැඩසටහන සකස් කර ඇති බව පැවසූ අමාත්‍ය කරයිස්මායිලොයිලු මහතා, “සහතික කිරීමේ වැඩසටහන සඳහා චක්‍රලේඛය සකස් කර සියලුම ගුවන් තොටුපළවල් වෙත යවා ඇත. චක්‍රලේඛයේ විෂය පථය තුළ, අපගේ සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දී පරීක්ෂා කරනු ලබන අතර, අවශ්‍යතා සපුරාලන ගුවන් තොටුපල වෙත අමාත්‍යාංශය විසින් සහතිකයක් නිකුත් කරනු ලැබේ. මෙම සහතිකය හවුල්කාර රටවල් සහ ගුවන් සමාගම් සමඟ බෙදා ගනු ඇති අතර, අපගේ ගුවන් තොටුපලවල ඇති කොවිඩ් -19 පිපිරීමට එරෙහිව සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති බව ලේඛනගත කෙරේ. ”

පොදු ප්‍රවාහන ව්‍යවසායන් සම්බන්ධ පියවරයන් ද ගනු ලැබේ


ගුවන් සමාගම් සඳහා වසංගතය වැළැක්වීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පෙන්වන චක්‍රලේඛය ද සූදානම් කිරීමේ අදියරේ පවතින බව කරයිස්මායිලොයිලු ප්‍රකාශ කළේය. චක්‍රලේඛයේ කෙටුම්පත සකස් කර ඇති බව පැහැදිලි කළ අමාත්‍ය කරිස්මයිලොයිලු මහතා, “එය අපගේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මතයන්ගේ රාමුව තුළ ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙන අතර, ක්ෂේත්‍රයේ කොවිඩ් -19 වසංගතයට එරෙහිව සියලු ආකාරයේ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ලියාපදිංචි කරනු ලැබේ. ඊට අමතරව, ගුවන්තොටුපල වෙත පොදු ප්‍රවාහන ව්‍යවසායයන් සම්බන්ධ ක්‍රියාමාර්ග අපගේ අමාත්‍යාංශය විසින් තීරණය කොට ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. අපගේ අනෙකුත් අමාත්‍යාංශ විසින් මිලදී ගන්නා සංචාරක පහසුකම් සම්බන්ධ සහතික කිරීමේ කටයුතු ද අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ.

සියලුම පාර්ශවකරුවන්ගේ ක්‍රියාමාර්ග ප්‍රවාහන හා නවාතැන් සඳහා ගනු ඇත

එම රෙගුලාසිවලට අනුකූලව ප්‍රවාහන හා නවාතැන් පිළිබඳ සියලු පාර්ශවකරුවන්ගේ අවශ්‍ය පියවර ගැනීමේදී කරයිස්මායිලොයිලු පෙන්වා දුන් අතර, එමඟින් රටට එරෙහිව පළමු පියවර ගැනීම සඳහා පරිපූර්ණ ප්‍රවේශයක් ගෙන ඇති සම්භාවිතාවන් පුපුරා යාම තුර්කිය වනු ඇති බව පැවසීය. “අපේ රටේ නිවාඩුවෙන් පසු ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති වඩාත් සුරක්‍ෂිත දේශීය ගුවන් ගමන් සඳහා අවස්ථාව නිර්මාණය වී තිබේ. ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන් සම්බන්ධ ජාත්‍යන්තර සංවිධාන හා සම්බන්ධතා රටවල් සමඟ සාකච්ඡා දිගටම පවතියි. මෙම සාකච්ඡා වල ප්‍රති international ලයක් ලෙස ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන් ආරක්ෂිතව ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

අලුත් කිරීමේ පුහුණු විෂය පථය පුළුල් කරන ලදි

කෝවිස් -19 හි බලපෑම අවම කිරීම සහ ගුවන් ප්‍රවාහන මෙහෙයුම් සඳහා පහසුකම් සැපයීම සඳහා තවත් රෙගුලාසියක් සකස් කර ඇති බව කරයිස්මායිලොයිලු නිවේදනය කළේය. අන්තරායකාරී ද්‍රව්‍ය විසඳුම් සහ ආසාදිත රුධිර සාම්පල අඩංගු අතින් විෂබීජ නාශක සහ භයානක භාණ්ඩ අළුත් කිරීමේ වලංගු කාල සීමාවන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බවත්, උපරිම වශයෙන් මාස 4 ක කාලයක් දක්වා දීර් can කළ හැකි අලුත් කිරීමේ පුහුණු කිරීමේ විෂය පථය අගෝස්තු 31 වන විට දීර් will කරන බවත් අමාත්‍ය කරයිස්මායිලොයිලු ප්‍රකාශ කළේය. "සියලුම සහතික ආවරණය වන පරිදි පුළුල් කර ඇත."අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්