තරුණ නිර්වචනය කළ විරැකියාව සියයට 27 දක්වා ඉහළ යයි

තරුණයින් අර්ථ දක්වා ඇති විරැකියාව සියයට සියයක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ
තරුණයින් අර්ථ දක්වා ඇති විරැකියාව සියයට සියයක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ

තුර්කියේ ඉස්තාන්බුල්හි වෙසෙන වයස අවුරුදු 15-24 අතර තරුණයින්ගෙන් සියයට 18 ක් පමණ. උසස් පාසැල් ශුද්ධ බඳවා ගැනීමේ අනුපාතය සියයට 88,8 ක් වන අතර තරුණයින් 259 ක් නූගත් ය. තරුණ විරැකියාව සියයට 24,8 දක්වා ද පුළුල් ලෙස අර්ථ දක්වා ඇති තරුණ විරැකියාව සියයට 27 දක්වා ද ඉහළ ගොස් තිබේ. ශ්‍රම බලකායේ නොමැති තරුණයින්ගෙන් සියයට 74 ක් අධ්‍යාපනය සඳහා සම්බන්ධ වී සිටින අතර; අධ්‍යාපනයේ හෝ රැකියාවේ නිරත නොවන අයගේ ප්‍රතිශතය සියයට 25 කි. තරුණයින්ගෙන් 178 846 ක් විවාහක ය; 16-19 අතර විවාහ වන අයගෙන් සියයට 91 ක් කාන්තාවන් ය. 15-19 අතර කාන්තාවන් 4 935 ක් බිහි කළහ. 16-24 අතර දික්කසාද වූ කාන්තාවන්ගෙන් 78% ක් කාන්තාවන් ය.


ඉස්තාන්බුල් මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව ඉස්තාන්බුල්හි තරුණයින් සඳහා විශ්ලේෂණයක් කළේ මැයි 19 වන දින අටටාර්ක්, තරුණ හා ක්‍රීඩා දිනය සැමරීම නිමිත්තෙනි. විශ්ලේෂණය පහත නිගමනවලට එළඹුණි:

යෞවනයන් ජනගහනයෙන් සියයට 15 කි

තුර්කියේ වයස අවුරුදු 15-24 අතර තරුණ තරුණියන් මිලියන 12 ක්, ඉස්තාන්බුල්හි මිලියන 900 2 ක් ජීවත් වෙති. වයස අවුරුදු 300-15 අතර තරුණයින් මිලියනය 19 1 ක් ඉස්තාන්බුල්හි වෙසෙන අතර වයස අවුරුදු 89-505 අතර තරුණයින් මිලියන 20 දහසක් 24 ක් වෙති. ඉස්තාන්බුල්හි ජනගහනයෙන් 1% ක් තරුණයින් ය. පළාතෙන් පිටත සිට ඉස්තාන්බුල් වෙත පැමිණෙන තරුණ තරුණියන්ගේ සංඛ්‍යාව 217 දී 874 දහසක් 15 ක් වූ අතර පළාතෙන් පිටතට යන තරුණ තරුණියන්ගේ සංඛ්‍යාව 2019 දහස 147 කි.

14-24 දහසක් අතර 259 දෙනෙක් නූගත් ය

ඉස්තාන්බුල්හි වයස අවුරුදු 14 ත් 24 ත් අතර ළමුන් 259 දෙනෙකු නූගත් අය බව සටහන් විය. තුර්කියේ එකම වයස් කාණ්ඩයේ නූගත්කමේ සංඛ්‍යාව 11 733 කි.

උසස් පාසල් ශුද්ධ බඳවා ගැනීමේ අනුපාතය සියයට 88,8 කි

ඉස්තාන්බුල්හි ද්විතීයික පාසල් (උසස් පාසල්) ශුද්ධ ඇතුළත් වීමේ අනුපාතය සියයට 88,8 කි. ප්‍රාථමික පාසලේ ශුද්ධ ඇතුළත් වීමේ අනුපාතය සියයට 93,1 ක් ද ද්විතීයික පාසලේ සියයට 94,6 ක් ද වූ අතර උසස් පාසලේ මෙම අනුපාතය සියයට 88,8 ක් විය. උසස් පාසල් මට්ටමේ ශුද්ධ බඳවා ගැනීමේ අනුපාතය තුර්කියේ සියයට 84,2 ක් ලෙස සටහන් විය.

15-24 1 මිලියන 200 දහස අතර සේවකයින් සංඛ්‍යාව

ශ්‍රම බලකායක් ලෙස ඉස්තාන්බුල්හි ලියාපදිංචි වූ වයස අවුරුදු 15-24 අතර පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්‍යාව මිලියනය 1 කි. මෙම වයස් කාණ්ඩයේ පිරිමින්ගෙන් සියයට 200 ක් ශ්‍රම බලකායට ඇතුළත් කර ඇති අතර කාන්තාවන්ගෙන් සියයට 62 ක් ශ්‍රම බලකායට ලියාපදිංචි වී ඇත.

වයස අවුරුදු 15-24 අතර සහ රැකියාවල නියුතු පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්‍යාව 882 දහසකි.

වයස අවුරුදු 15-24 අතර තරුණයින්ගෙන් සියයට 38 ක් රැකියාව කළේ ඉස්තාන්බුල්හි ය. මෙම ප්‍රතිශතය තුර්කියට සියයට 30 කි.

පුළුල් ලෙස අර්ථ දක්වා ඇති තරුණ විරැකියාව සියයට 27 කි

ඉස්තාන්බුල්හි ශ්‍රම බලකායේ වයස අවුරුදු 15-24 අතර තරුණ තරුණියන්ගෙන් 291 දහසක් රැකියා විරහිතයන් වන අතර තරුණ විරැකියා අනුපාතය සියයට 24,8 කි. රැකියාවක් සොයා ගැනීමට බලාපොරොත්තුවක් නැති අය සහ රැකියාවක් සොයන නමුත් වැඩ කිරීමට සූදානම් අය ද ඇතුළුව ඉස්තාන්බුල්හි තරුණ විරැකියා අනුපාතය සියයට 27 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

15-24 අතර ශ්‍රම බලකායේ නොමැති අයගෙන් සියයට 74 ක් අධ්‍යාපනය ලබන අයයි

වයස අවුරුදු 15-24 අතර ඉස්තාන්බුල්හි ශ්‍රම බලකායේ නොසිටින අයගෙන් සියයට 74 ක් අධ්‍යාපනය ලබන අතර, සියයට 12 ක් ගෘහ සේවයේ යෙදී සිටින ලෙස බඳවා ගනු ලැබේ. වයස අවුරුදු 15 ත් 24 ත් අතර කාන්තාවන් රැකියාවක් හෝ අධ්‍යාපනයක් ලබා ගත නොහැකි වූ කාන්තාවන්ගේ සංඛ්‍යාව 130 කි.

Nඊ-අධ්‍යාපනය හා රැකියාවල නියුතු තරුණ තරුණියන්ගෙන් සියයට 25 ක්

ඉස්තාන්බුල්හි අධ්‍යාපනය නොලබන හෝ රැකියාවක් නොකරන තරුණ තරුණියන්ගේ සංඛ්‍යාව 579 දහසක් ලෙස සටහන් විය. වයස අවුරුදු 15-24 අතර ජනගහනයෙන් සියයට 38,2 ක් රැකියාවල නියුක්තව සිටින අතර, සියයට 35,2 ක් අධ්‍යාපනය දිගටම කරගෙන යන අතර ඔවුන්ගෙන් සියයට 25 ක් අධ්‍යාපනය හෝ රැකියාවල නිරත නොවෙති.

එසෙන්යුර්ට් හි බොහෝ යෞවනයන්

වැඩිම ජනගහනයක් සිටින දිස්ත්‍රික්කය එසෙන්යුර්ට් දිස්ත්‍රික්කය වන අතර වයස අවුරුදු 15-24 අතර තරුණයින් 148 දහසක් 837 කි. වයස අවුරුදු 100-15 අතර 24 කට වඩා වැඩි ජනගහනයක් සිටින දිස්ත්‍රික්ක වන්නේ එසෙන්යුර්ට්, බේකලර්, කොකෙක්මීස්, පෙන්ඩික් සහ අම්රානි ය. දිස්ත්‍රික්කයේ ජනගහනයේ අනුපාතයට අනුව, වයස අවුරුදු 15-24 අතර තරුණයින් සංකේන්ද්‍රණය වී ඇති දිස්ත්‍රික්ක අතර සෙටින්බර්න්, සුල්තාන්බේලි, එසෙන්ලර්, බාකලර් සහ සුල්තාන්ගාසි ද වූහ.

තරුණ ජනගහනය වැඩි වශයෙන් ජීවත් වන්නේ සැම්රෙටෙව්ලර් මහලේසි හි ය

15-24 වයස් කාණ්ඩයේ තරුණ ජනගහනය වැඩිපුරම සිටින ඉස්තාන්බුල්හි අසල්වැසි ප්‍රදේශ අතර පළමු ස්ථානය හිමිකර ගත්තේ සාම්රෙටෙව්ලර් (මෝල්ටෙප්), සාෆර් (බහීලීව්ලර්) සහ කයාබා (බාකහීර්) ය. තරුණ ජනගහනය ඉහළ මට්ටමක පවතින අනෙකුත් අසල්වැසි ප්‍රදේශ වන්නේ බාක් (බාකකහීර්), 50 වන වසර (සුල්තාන්ගාසි), අද්නාන් කහ්වේචි (බෙයිලික්ඩාසා), Halkalı කේන්ද්‍රය වූයේ (කොකෙක්මීස්), කරඩෙනිස් (ගැසියොස්මන්පානා), කැනරි (කොකෙක්මීස්) සහ යෙසිල්කන්ට් (අව්කලර්) ය.

තරුණයින්ගෙන් 178 846 ක් විවාහකයි

වයස අවුරුදු 15-24 අතර තරුණයින්ගෙන් 178 846 ක් ඉස්තාන්බුල්හි විවාහ වී සිටින අතර, මෙම පුද්ගලයින්ගෙන් සියයට 81 ක් කාන්තාවන් ය. විවාහක යෞවනයන් සංකේන්ද්‍රණය වූ දිස්ත්‍රික්කවලින් එකක් වන්නේ එසෙන්යුර්ට් ය. දික්කසාදයන් සහ මියගිය අය ද ඇතුළත් වූ විට, වයස අවුරුදු 15-24 අතර විවාහ වී 183 642 දක්වා ළඟා වූ තරුණ තරුණියන්ගේ සංඛ්‍යාව වාර්තා විය. වයස අවුරුදු 15-24 අතර තරුණ තරුණියන් සංකේන්ද්‍රණය වී ඇති දිස්ත්‍රික්කවල ඉහළින්ම සිටින්නේ එසෙන්යුර්ට්, බාකලර්, සුල්තාන්ගාසි, කොකෙක්මීස් සහ සැන්කැක්ටෙප් ය.

වයස අවුරුදු 16-19 අතර විවාහ වූවන්ගෙන් සියයට 91 ක් කාන්තාවන් ය

2019 දී ඉස්තාන්බුල්හිදී විවාහ වූ වයස අවුරුදු 16 ත් 19 ත් අතර තරුණ තරුණියන්ගේ සංඛ්‍යාව 7 ක් වූ අතර, වයස අවුරුදු 505 ත් 16 ත් අතර වයස්වල පසුවන පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්‍යාව 24 55 කි. පසුගිය වසරේ විවාහ වූ වයස අවුරුදු 313-16 අතර කාන්තාවන්ගේ අනුපාතය සියයට 19 ක් වූ අතර, මෙම අනුපාතය වයස අවුරුදු 91-16 අතර සියයට 24 ක් ලෙස සටහන් විය.

කාන්තාවන් 15 19 ක් 4-935 අතර දරු ප්‍රසූතියක් සිදු කළහ

2019 දී ඉස්තාන්බුල්හිදී වයස අවුරුදු 15-19 අතර දරු ප්‍රසූතියක් කළ කාන්තාවන්ගේ සංඛ්‍යාව 4 935 කි. තුර්කියේ එකම වයස් කාණ්ඩයේ උපත් සංඛ්‍යාව 53 189 කි.

16-24 අතර දික්කසාද වූවන්ගෙන් සියයට 78 ක් කාන්තාවන් ය

2019 දී ඉස්තාන්බුල්හි වයස අවුරුදු 16-24 අතර දික්කසාද වූවන්ගේ සංඛ්‍යාව 2 ක් වූ අතර දික්කසාද වූවන් අතර කාන්තාවන්ගේ අනුපාතය සියයට 715 කි. තුර්කියේ එකම වයස් කාණ්ඩයේ, 78 දී දික්කසාද වූවන්ගේ සංඛ්‍යාව 2019 21 ක් වන අතර කාන්තාවන්ගෙන් සියයට 189 ක් මෙම ජනගහනයෙන් සමන්විත වේ.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්