දිවි පිදූ, ප්‍රවීණයන්ගේ සහ ප්‍රවීණ s ාතීන් 399 දෙනෙකුගේ පැවරුම්

දිවි පිදූවන්ගේ relatives ාතීන් සහ ප්‍රවීණයන්ගේ relatives ාතීන් පත් කරන ලදී
දිවි පිදූවන්ගේ relatives ාතීන් සහ ප්‍රවීණයන්ගේ relatives ාතීන් පත් කරන ලදී

දිවි පිදූවන්, ප්‍රවීණයන් සහ ප්‍රවීණ .ාතීන් 399 දෙනෙකු පත් කරන බව පවුල්, කම්කරු හා සමාජ සේවා අමාත්‍ය සෙහ්රා සම්‍රොට් සෙලූක් නිවේදනය කළේය. කොරොන වයිරස් පියවරයන්හි විෂය පථය තුළ ඩිජිටල් පරිසරය තුළ නොතාරිස්වරුන් ඉදිරියේ මෙම පත්වීම් ලබා දී ඇති බව අමාත්‍ය සෙලූක් ප්‍රකාශ කළේය.


පත්වීම් යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමේදී පළමු පළාත් මනාපයන් සහ අයිතිවාසිකම් ඇති අයගේ අධ්‍යාපන තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගත් බව සඳහන් කළ අමාත්‍ය සෙලූක් ප්‍රකාශ කළේ රාජ්‍ය ආයතන හා සංවිධාන 399 ක දිවි පිදූවන්, ප්‍රවීණයන් සහ ප්‍රවීණයන් 48 ක් සේවය කර ඇති බවයි.

පත්කරන ලද පුද්ගලයින්ගෙන් 291 ක් පිරිමින් වන අතර 108 දෙනෙකු කාන්තාවන් වන අතර, ඊ-අයදුම්පත් මගින් පිරිස් ඉල්ලා සිටින මහජනතාවට සහ ආයතනවලට පත්වීම් යෝජනා ඉදිරිපත් කරන බව අමාත්‍ය සෙලූක් ප්‍රකාශ කළේය.

මෙම පත්වීම් නිවැරදි අයිතිකරුවන්ට ප්‍රයෝජනවත් වේ යැයි ප්‍රාර්ථනා කරමින් අමාත්‍ය සෙලූක් පහත සඳහන් ප්‍රකාශ භාවිතා කළේය.

ඊද් අල්-ෆිතර්ට පෙර පත්වීම් ලබා තිබීම තත්වය වඩාත් අර්ථවත් කළේය. අපගේ ප්‍රාණ පරිත්‍යාගිකයින් ගෞරවයෙන්, ප්‍රේමයෙන්, දයාවෙන් හා කෘත .තාවයෙන් යුතුව අපි ප්‍රතික්ෂේප කරමු. නිජබිම වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ ජීවිත හෙළි කරන අපගේ වීරයන් සහ පවුල් සමඟ අපි සැමවිටම සිටිමු. අපි අපේ රට වෙනුවෙන් වැඩ කරන ලොකු පවුලක්. ”

පැවරුම් ප්‍රති .ල මත අද දින 17:00 වන විට https://kamusonuc.ailevecalisma.gov.tr/SorguSehitGaziAtama ළඟදීම.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්