ලොජිස්ටික් මධ්‍යස්ථානය ටෙන්ඩරයට ඉහළ නංවන්න

ලංසු තැබීම සඳහා සැපයුම් මධ්‍යස්ථානය වැඩි කරන්න
ලංසු තැබීම සඳහා සැපයුම් මධ්‍යස්ථානය වැඩි කරන්න

AK පක්ෂ රයිස් නියෝජ්‍ය මුහම්මද් අව්කේ ප්‍රකාශ කළේ, ඔහු දිගු කලක් බලා සිටි බව ලොජිස්ටික් මධ්‍යස්ථානයට ජනාධිපති අර්ඩොෂාන්ගේ සුබ ආරංචිය රයිස් විසින් ලබා දුන් බවත්, රයිස් වෙත ගෙන එන ලද සැපයුම් මධ්‍යස්ථානය ගැන අර්ඩෝගන්ට ස්තූතිවන්ත වන බවත්ය.


රයිස් හි අයයිඩර් දිස්ත්‍රික්කයේ ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ඇති ලොජිස්ටික් මධ්‍යස්ථානය සඳහා ප්‍රවාහන හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය අදිල් කරිස්මයිලොයිලු මහතාට ජනාධිපති රිසෙප් ටයිප් එර්ඩොකාන් උපදෙස් දී ඇති බවත්, ලොජිස්ටික් මධ්‍යස්ථානය සඳහා ජනාධිපති එර්ඩෝගන්ගේ ටෙන්ඩරය ළඟදීම පැවැත්වෙන බවත් ඒකේ පක්ෂ මූලස්ථානයේ උප සභාපති සහ රයිස් නියෝජ්‍ය මුහම්මද් අව්කේ ප්‍රකාශ කළේය. ඔහු කියපු දේ ප්‍රකාශ කළා. මුහුදට සම්බන්ධ කළ හැකි දැවැන්ත ව්‍යාපෘතියක පදනම උණුසුම් කිරීම සඳහා දඩයක්කාරයා, තුර්කිය සහ මැද පෙරදිග ලොජිස්ටික් මධ්‍යස්ථානය ලබා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ.

රයිස් හි අයයිඩර් දිස්ත්‍රික්කයේ ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ඇති ලොජිස්ටික් මධ්‍යස්ථානය සඳහා ප්‍රවාහන හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය අදිල් කරිස්මයිලොයිලු මහතාට ජනාධිපති රිසෙප් ටයිප් එර්ඩොකාන් උපදෙස් දී ඇති බවත්, ලොජිස්ටික් මධ්‍යස්ථානය සඳහා ජනාධිපති එර්ඩෝගන්ගේ ටෙන්ඩරය ළඟදීම පැවැත්වෙන බවත් ඒකේ පක්ෂ මූලස්ථානයේ උප සභාපති සහ රයිස් නියෝජ්‍ය මුහම්මද් අව්කේ ප්‍රකාශ කළේය. ඔහු කියපු දේ ප්‍රකාශ කළා. මුහුදට සම්බන්ධ කළ හැකි දැවැන්ත ව්‍යාපෘතියක පදනම උණුසුම් කිරීම සඳහා දඩයක්කාරයා, තුර්කිය සහ මැද පෙරදිග ලොජිස්ටික් මධ්‍යස්ථානය ලබා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ.

“අපි දැන් ටෙන්ඩර් නොකරමු”

රයිස් හි ආයෝජන තක්සේරු කිරීම සඳහා ඔවුන් සඳුදා ජනාධිපති රිසෙප් ටයිප් එර්ඩොකාන් සමඟ සාකච්ඡා කළ බව රයිස් නියෝජ්‍ය මුහම්මද් අව්කේ ප්‍රකාශ කළේය. දැන් අපි ටෙන්ඩරය කරන්නෙමු. අයියඩේර් ලොජිස්ටික්ස් සෙන්ටර් ව්‍යාපෘතියේ අවසන් අදියර කරා ළඟා වී ඇති බවත්, ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලිය සහ පසුකාලීනව බිම් මට්ටමේ කටයුතු නුදුරු අනාගතයේ දී සිදුකරන බවත් සඳහන් කළ නියෝජ්‍ය අව්කේ, කලාපකරණ සැලසුම් අනුමත කිරීම සහ පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරුකරණ වාර්තාව සම්මත කිරීම සම්බන්ධ ක්‍රියාවලිය බෙදා ගත් බව සඳහන් කරමින්, “අපි සැපයුම් කටයුතු පිළිබඳ අවසන් අදියරේ සිටිමු. අදාළ ක්‍රියාදාමයන් අපි මීට පෙර පැහැදිලි කර ඇත්තෙමු. අපගේ ලොජිස්ටික් මධ්‍යස්ථාන ව්‍යාපෘතිය වසර 1,5-2 කට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ අපගේ නියෝජ්‍ය නියෝජිතයා ආරම්භ කළ දා සිට අප අනුගමනය කළ වඩාත් තීව්‍ර මාතෘකාවකි. අද අපි අවසාන මොහොතේ සිටිමු. අපි එක් අවස්ථාවක අපේ ජනාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවා. තේ ප්‍රශ්නය සහ රයිස් වෙත පැමිණීමට ඇති සූදානම පිළිබඳව අපගේ සාකච්ඡා කරන අතරම, ආයෝජන පිළිබඳව අප ජනාධිපතිවරයා සමඟ ඇගයීමක් ද සිදු කළෙමු. මම ලොජිස්ටික් මධ්‍යස්ථානයට අදාළ විෂය ඉදිරිපත් කළ විට ඔහු පැවසුවේ “අපි දැන් ලංසු තබන්නෙමු” යනුවෙනි. ඇමතිවරයා මහත්වරුන්ට උපදෙස් දුන්නේය. එබැවින් එහි ලුහුබැඳීම අප සතු ය. හැකි ඉක්මනින් අපි ටෙන්ඩරය පිළිබඳව පසු විපරම් කරනු ඇති අතර, කතා කරන, පරිණත වූ සහ රයිස් ඉතා වැදගත් ස්ථානයකට ගෙන යන මෙම මෙගා ව්‍යාපෘතියේ දී රයිස්ට ඉතා කෙටි කාලයක් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරමු. "කිව්වා. (මුලාශ්‍රය: ගනේබාකා)අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්