මහා සේකා උමගෙහි මාර්ග අලුත්වැඩියා කිරීම

විශාල උමං උමග තුළ මාර්ග අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදු කරන ලදී
විශාල උමං උමග තුළ මාර්ග අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදු කරන ලදී

පුරවැසියන්ට තම වාහන සමඟ අධිවේගී මාර්ගවල පහසුවෙන් ගමන් කළ හැකි වන පරිදි ප්‍රවාහන ව්‍යාපෘති සඳහා වැදගත්කමක් ලබා දෙන කොකේලි මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව, දිරාපත් වූ මාර්ගවල නඩත්තු හා අලුත්වැඩියා කටයුතු ද සිදු කරයි. විද්‍යා කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ කණ්ඩායම් විසින් ඉෂ්මිත් දිස්ත්‍රික් මධ්‍යස්ථානයේ ඩී -100 අධිවේගී මාර්ගයේ මහා සේකා උමග භූමියේ තාර පැච් කිරීම සිදු කරන ලදී. වැඩවලින් පිරිහී ගිය ස්ථාන කඩා ඉවත් කර තාර දමා ඇත.

ඉස්තාන්බුල් සහ අන්කාර දිශාවන්හි මාර්ග අළුත්වැඩියා කිරීම


මාමාරා කලාපයේ සංක්‍රමණ මාර්ගවලින් එකක් වන ඩී -100 අධිවේගී මාර්ගයේ දිනකට වාහන දහස් ගණනක් ගමන් කරයි. වාහන සංසරණය ඉහළ මට්ටමක පවතින පාරේ ස්වාභාවික හේතූන් නිසා පිරිහීම සිදුවිය හැකිය. කොරොන වයිරස් පැතිරීම හේතුවෙන් අඩු වාහන තදබදයක් ඇති කර ගැනීමට අවස්ථාව ලබා ගනිමින් මෙට්‍රොපොලිටන් නාගරික කණ්ඩායම් ඉස්මිත් බයෙක් සේකා උමගෙහි මාර්ග අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදු කළහ. අධ්යයනයේ විෂය පථය තුළ, ඉස්තාන්බුල් සහ අන්කාරා දිශාවන්හි මාර්ග තාර දමා වැඩ නිම කරන ලදී.

වාහන ට්‍රැෆික් නොමැතිව දින

ලෝකයේ සෙසු රටවල මෙන්ම, කොරොන වයිරස් වසංගතය හේතුවෙන් අපේ රටේ සමාජ ජීවිතයට හා ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබේ. විශේෂයෙන් ඇඳිරි නීතිය පැනවූ දිනවල වාහන ගමනාගමනය බිංදුවට වැටේ. මෙම තත්වයෙන් ප්‍රයෝජන ගනිමින් කොකේලි මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභා කණ්ඩායම් විසින් කොකේලි හි බොහෝ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වීදිවල මාර්ග නඩත්තු කිරීම සහ අලුත්වැඩියා කටයුතු පහසු ලෙස සිදු කරයි. මාර්ග අලුත්වැඩියා කටයුතු සමඟ මාර්ග සුවපහසුව වැඩි කරන අතර පුරවැසියන්ට තෘප්තියක් ලැබේ.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්