හොලොකෝස්ට් දුම්රිය

හොලොකෝස්ට් දුම්රිය
හොලොකෝස්ට් දුම්රිය

දෙවන ලෝක සංග්‍රාමය අතරතුර, ජර්මානු ජාතික දුම්රිය භාවිතා කරනු ලැබුවේ යුදෙව්වන් සහ අනෙකුත් සමූල oc ාතන (ජන සංහාර) වින්දිතයින්ට ට්‍රෙබ්ලින්කා සහ අවුෂ්විට්ස් ගාල් කඳවුරුවලට බල කිරීම සඳහා ය.


පිටුවහල් කරන ලද යුදෙව්වන් ගාල් කඳවුරුවලට පැමිණීමට පෙර සම්පීඩිත දුම්රියවල කුසගින්නෙන් හා පිපාසයෙන් මිය ගියහ. නාසීන් දුම්රිය භාවිතා කිරීමට පෙර ජන සංහාරය එතරම් දරුණු පරිමාණයකින් සිදු නොවීය. “ඔබට මා වේගවත් කිරීමට අවශ්‍ය නම් මට තවත් දුම්රිය අවශ්‍යයි” ජන සංහාරයේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී හෙන්රිච් හිම්ලර් 1943 ජනවාරි මාසයේදී නාසි ප්‍රවාහන ඇමතිවරයාට ලිපියක් යවමින් කියා සිටියේය.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්