ජනාධිපති සලාකාන් සාමාන්‍යාධිකාරී යසෙක් වෙත පැමිණේ

සාමාන්‍යාධිකාරී, ජෙනරාල්, මුද්‍රණාලය නැරඹීමට ගියේය
සාමාන්‍යාධිකාරී, ජෙනරාල්, මුද්‍රණාලය නැරඹීමට ගියේය

කෙනන් Çalışkan, ප්‍රවාහන නිලධාරී-සෙන්, TCDD Taşımacılık A.Ş. ඔහු සිය කාර්යාලයේ කමුරාන් යසාසි හි සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා හමුවී මාතෘකාව සම්මුඛ සාකච්ඡා ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා වෙනස් කිරීම ඉල්ලා සිටියේය.


TCDD Taşımacılık A.Ş. සාමාන්‍යාධිකාරී කමුරාන් යසාසි ජනාධිපති සාලකාන්ට මෙසේ පැවසීය: “කිරීටක වෛරස් වසංගතය හේතුවෙන් පනවා ඇති සීමාවන් නිසා උසස්වීම් සම්මුඛ සාකච්ඡා පැවැත්විය නොහැකි අතර, සීමාවන් අවසන් වන විට සම්මුඛ සාකච්ඡා අනිවාර්ය වේ.

සාමාන්‍යාධිකාරී යසාසි මහතා කියා සිටියේ මෙම සීමාවන් බලාපොරොත්තු වූවාට වඩා දිගු කාලයක් පැවතුනහොත් වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ ක්‍රමය හරහා සම්මුඛ සාකච්ඡා පැවැත්විය හැකි බවයි.

සාමාන්‍යාධිකාරී යසාසි සමඟ පැවති සාකච්ඡාවේදී ජනාධිපති සලාකාන් විසින් ආයතනය විසින් සිදු කරනු ලබන ආයතනික කටයුතු පිළිබඳව පිරිස් විසින් කරන ලද ඉල්ලීම් ද ඉදිරිපත් කළේය.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්