ඉස්මීර් මෙට්රොපොලිටන් සිට දිවි පිදීම සහ කැබ්රියොට් දක්වා කාලසටහන: රේඛා 12 ක් නිර්මාණය කරන ලදි

සෙහර්ලික් සහ සුසාන භූමිවල සිට ඉස්මීර් විශාල නගරය දක්වා මුහුදු ගමන් මාර්ගයක් නිර්මාණය කරන ලදී
සෙහර්ලික් සහ සුසාන භූමිවල සිට ඉස්මීර් විශාල නගරය දක්වා මුහුදු ගමන් මාර්ගයක් නිර්මාණය කරන ලදී

ඊද් අල්-ෆිතර් සමය ඇඳිරි නීතියට සමගාමීව ඉස්මීර් මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා දිනවල විශේෂ කැබ් රථ 12 ක් නිර්මාණය කර තිබේ. කෝනාක්-කඩිෆකලේ ප්‍රාණ පරිත්‍යාගය අතර ධාවනය වන බස් මාර්ග 33 බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා දිනවල නිත්‍ය මුහුදු ගමන් වැඩසටහන සමඟ ඉදිරියට යනු ඇත. අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ චක්‍රලේඛය අනුව රාමසාන් දිනයේ පළමු දිනයේ (මැයි 24 වන ඉරිදා) මෙම මාර්ගයේ ගුවන් ගමන් සිදු කෙරේ.


ඉස්මීර් මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව ඊෂොට් සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් ඊද් අල්-ෆිතර්ට පෙර සොහොන් පිටියේ සිට බැලීමට පුරවැසියන් සඳහා විශේෂ රේඛා 12 ක් නිර්මාණය කරන ලදී. ඒ අනුව, මැයි 21 බ්‍රහස්පතින්දා සහ මැයි 22 වන සිකුරාදා, කොනාක් බහ්රිබාබා හුවමාරු මධ්‍යස්ථානය - කරබ ğ ්ලර් සුසාන භූමිය, Karşıyaka ඉස්කෙල් - ඔර්නෙක්කි කබ්රිස්ටන්, Karşıyaka ඇස්කෙල් - සොසුක්කු ඩොකාන් සොහොන් ගෙය, බෝර්නෝවා මයිඩාන් - හකලාර්කරේ කබ්රිස්ටන්, බෝර්නෝවා මේඩාන් - එස්කි කබ්රිස්ටන්, කොනාක් ඒකේඑම් - හකලාර්කෙරා කබ්රිස්ටන්, බෝර්නෝවා මයිඩාන් - යෙනී කබ්රිස්ටාන් එෆ්. ඇල්ටේ ට්‍රාන්ස්ෆර් සෙන්ටර් - බල්සෝවා කබ්‍රිස්ටන්, එෆ්.

දිවි පිදූ විශේෂිත යෙදුම

කඩිෆකලේ මිලිටරි ප්‍රාණ පරිත්‍යාගික කොනැක් බහ්රිබාබා මාරුවීම් මධ්‍යස්ථානය අතර දිවෙන 33 වන පේළිය බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා දිනවල සිය නිත්‍ය ගමන් වැඩසටහන දිගටම කරගෙන යනු ඇත. මෙම මාර්ගයේ, අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ චක්‍රලේඛයට අනුකූලව රාමසාන් මංගල්‍යයේ පළමු දිනයේ (මැයි 24 ඉරිදා) වැඩි ගුවන් ගමන් සිදු කෙරේ. දිවි පිදීමේ හා සුසාන භූමියේ ගවේෂණ වේලාවන් ඇතුළත් මෙම වැඩසටහනට ESHOT සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියෙන් ප්‍රවේශ විය හැකිය.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්