'සෞඛ්‍ය සම්පන්න සංචාරක සහතික කිරීමේ වැඩසටහන' සඳහා අයදුම්පත් කොන්දේසි තීරණය කරනු ලැබේ

සෞඛ්‍ය සම්පන්න සංචාරක සහතික කිරීමේ වැඩසටහන් අයදුම් කිරීමේ කොන්දේසි තීරණය වේ
සෞඛ්‍ය සම්පන්න සංචාරක සහතික කිරීමේ වැඩසටහන් අයදුම් කිරීමේ කොන්දේසි තීරණය වේ

සංස්කෘතික හා සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ සම්බන්ධීකරණය යටතේ ආරම්භ කර ඇති තුර්කාක් අනුමත ප්‍රතීතන ආයතන සමඟ සහතිකය මිලදී ගැනීමේ කොන්දේසි තීරණය කර ඇති අතර එය ලොව ප්‍රථම උදාහරණවලින් එකක් වන “සෞඛ්‍ය සම්පන්න සංචාරක සහතික කිරීමේ වැඩසටහනේ” රාමුව තුළ සහතික නිකුත් කරනු ඇත.


තුර්කි සංචාරක ව්‍යාපාරය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා පසුගිය මාස එකහමාර තුළ පුළුල් අධ්‍යයනයක් සිදු කර ඇති අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද “සෞඛ්‍ය සම්පන්න සංචාරක සහතිකය” මඟින් සංචාරකයින්ට ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලය මනසේ සාමයෙන් ගත කළ හැකි ආරක්ෂිත නිවාඩු සේවාවක් සපයනු ඇත.

මෙම ගිම්හාන සමය වන විට වලංගු වන ලේඛනය අදාළ අමාත්‍යාංශවල දායකත්වය සහ ක්ෂේත්‍රයේ සියලුම පාර්ශවකරුවන්ගේ සහයෝගය ඇතිව සකස් කර ඇති බව සිහිපත් කරමින් අමාත්‍ය අර්සෝයි වැඩසටහනේ තොරතුරු මහජනයා සමඟ බෙදා ගත්තේය.

TEROFED, TÜROB සහ TÜRYİD වැනි රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල අදහස් සැලකිල්ලට ගනිමින් අමාත්‍ය අර්සෝයි, ඔවුන් විසින් කරන ලද ඇගයීම්වල ප්‍රති the ලයක් ලෙස බලයලත් ආයතන තීරණය කළ බව පෙන්වා දෙමින්, මෙම ලේඛනය ජාත්‍යන්තර නිර්ණායක රාමුව තුළ නවාතැන් හා ආහාර පාන පහසුකම් පරීක්ෂා කරනු ඇති බව සඳහන් කළේය.

තුර්කි ප්‍රතීතන ඒජන්සියේ (TÜRKAK) අමාත්‍යතුමා ප්‍රකාශ කළේ අනුමත අවස්ථා වලදී තුර්කාක් අනුමත සැපයුම්කරු ඔබට සෞඛ්‍ය සම්පන්න සංචාරක ලේඛනයක් ලබා දෙන බවයි. www.tga.gov.t වේ එය අන්තර්ජාල ලිපිනයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

ලේඛනය ලබා ගැනීම අනිවාර්ය නොවේ

මෙම ආයතන අතර තමන් කැමති ව්‍යාපාරවලට අදාළ වන පරිදි අවශ්‍ය සනීපාරක්ෂාව සහ සමාජ දුරස්ථ නීතිරීතිවලට අනුකූලව සේවය කරන බව සනාථ කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සඳහා ආරාධනා කළ අමාත්‍ය අර්සෝයි අවධාරණය කළේ ලේඛනය අනිවාර්යයෙන්ම අනිවාර්ය නොවන බවයි.

කෙසේ වෙතත්, සහතිකපත් හිමියන්ගේ වැඩිවීමත් සමඟ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ සාමාන්‍යකරණය වේගවත් වනු ඇතැයි තමන් විශ්වාස කරන බව අමාත්‍ය අර්සෝයි ප්‍රකාශ කළ අතර, මෙම සහතිකය නිකුත් කරන සංවිධානවලට අවශ්‍ය ප්‍රතීතන ප්‍රමිතීන් සහ ජාත්‍යන්තර වලංගුභාවය පිළිබඳ නිපුණතාවයක් ඇති බව පෙන්වා දුන්නේය.

අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවියෙන් සහතික කළ පහසුකම් ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

සහතික නිකුත් කිරීමට බලයලත් ප්‍රතීතන සමාගම් සංස්කෘතික හා සංචාරක අමාත්‍යාංශය විසින් ආරම්භ කරන ලද අයදුම්පත සමඟ සනීපාරක්ෂාව සහ සෞඛ්‍ය පරීක්ෂාව සහ අනුකූලතා තක්සේරුවක් පවත්වනු ඇත.

මෙම සමාගම් තමන් විසින් කරනු ලබන ඇගයීම් පිළිබඳ වාර්තා පිළියෙළ කරනු ඇත, අදාළ පහසුකම් සඳහා නිතිපතා විගණකවරුන් යවනු ලැබේ, සහ නිර්ණායකයන්ට අනුකූලව සේවාව සපයන්නේ දැයි පරීක්ෂා කරනු ඇත.

TURKAK අනුමත කරන ලද පරීක්ෂණ සහ සහතික කිරීමේ සමාගම් හැරුණු විට, මෙම විෂය පිළිබඳ වැඩ කිරීමට කැමති වෙනත් ව්‍යවසායන් හට අවශ්‍ය නිපුණතා තිබේ නම් විගණනය සිදු කළ හැකි අතර ඔවුන්ගේ ප්‍රතීතනය TÜRKAK විසින් සනාථ කරනු ලැබේ.

සහතිකය ලබා ගැනීමේ පහසුකම් සංස්කෘතික හා සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවියෙන් ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

පහසුකම් සඳහා පැමිණෙන අමුත්තන්ට ලේඛනයේ ලාංඡනය, “සෞඛ්‍ය සම්පන්න සංචාරක ලේඛනයේ” පාලක සමාගමේ පරීක්ෂාව සහ ලාංඡනය පිළිබඳ සවිස්තර තොරතුරු සහිත දත්ත අනුකෘති යෙදුම දැක ගත හැකිය.

ආහාර ගැනීමේ සිට පානීය පහසුකම් දක්වා නවාතැන්, නිවාඩු නිකේතන සේවකයින්ගේ සෞඛ්‍ය තත්වය නිර්වචනය කිරීම සඳහා පුළුල් පරාසයක නව පියවරයන්ගෙන් තුර්කියේ නිසි බලධාරීන්ට “සෞඛ්‍ය සම්පන්න සංචාරක සහතික කිරීමේ වැඩසටහන” නිර්ණායක සහ සංචාරක ප්‍රවර්ධන හා සංවර්ධන ඒජන්සිය පිළිබඳව www.tga.gov.t වේ එය අන්තර්ජාල ලිපිනයෙන් ලබා ගත හැකිය.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්