අකාරේ නැවතුම් වලට ප්‍රවේශ වීම සඳහා ටවර් ටෙන්ඩරය

අක්කරේ නැවතුම් පොළට ප්‍රවේශය ලබා දෙන ඉහළ ගේට්ටු සඳහා ටෙන්ඩර් සාදන ලදී
අක්කරේ නැවතුම් පොළට ප්‍රවේශය ලබා දෙන ඉහළ ගේට්ටු සඳහා ටෙන්ඩර් සාදන ලදී

පුරවැසියන්ගේ සේවයට අකරේ ට්‍රෑම් රථ මාර්ගයක් ලබා දීමෙන් ප්‍රවාහන පහසුකම් සැලසූ කොකේලි මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව, සෙකපාර්ක් ට්‍රෑම් රථ නැවතුම්පොළ අසල ඉදි කිරීමට යන පදික මාර්‍ගය සඳහා වැඩ ආරම්භ කළේය. මේ වතාවේ, මෙට්රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් සෙකපාර්ක් හි කොන්ග්‍රස් මධ්‍යස්ථානයේ සහ අධ්‍යාපන මණ්ඩපයේ ට්‍රෑම් රථ නැවතුම් පොළ අසල පදික මාර්‍ගයක් ඉදිකිරීම සඳහා ටෙන්ඩරයක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. සේකාපාර්ක් ට්‍රෑම් රථ නැවතුම් පාලම සමඟ පදික මාර්‍ග 3 ක් ඉදිවන අතර, එහි කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.

දෙවරක් තරණය කිරීම අවසන් වේ


කොන්ග්‍රස් මධ්‍යස්ථානය හා අධ්‍යාපන කැම්පස් ට්‍රෑම් රථ නැවතුම්පොළ අසලම ඉදිකරනු ලබන එක් පාලමක් මීටර් 63.40 ක් දිග, මීටර් 3.35 ක් පළල සහ අනෙක් මීටර් 43.85 ක් දිග සහ මීටර් 3.35 ක් පළල වේ. අදාළ පිරිවිතර කොන්ත්‍රාත්තුව අත්සන් කිරීමෙන් පසු දින 10 ක් ඇතුළත වෙබ් අඩවිය භාර දෙනු ලැබේ. පදික මාර්‍ග දෙකම දින 180 කින් නිම කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

13 සමාගම පිරිනමනු ලැබේ

මැයි 12 වන දින අඟහරුවාදා 14.30 ට පැවති ප්‍රධාන සේවා ගොඩනැගිල්ල සඳහා වූ ටෙන්ඩරයේ පදිකයින් දෙදෙනෙකු මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව අභිබවා යයි. සමාගම් 13 ක් සහභාගී වූ ටෙන්ඩරයේ අඩුම ලංසුව ලැබුනේ ටීඑල් මිලියන 4 960 ක් වූ මීටර බලශක්ති ඉදිකිරීම් වලින් වන අතර වැඩිම ලංසුව ලැබුනේ ඔසුටාටානාට් වෙතින් වන අතර එය ඩොලර් මිලියන 7 ක් 389 කි.

සමාගම ඉදිරිපත්
මීටර බලශක්ති කොන්ත්රාත් ඉදිකිරීම් 4 මිලියන 960 දහසක් TL
හෙල්කා ඉදිකිරීම් සමාගම 5 මිලියන 71 දහසක් TL
මෙහමෙට් අයඩින්, අලි සෙන්ගිස් 5 මිලියන 395 දහසක් TL
හුලසි Özay 5 මිලියන 914 දහසක් TL
ඊමේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය 5 මිලියන 929 දහසක් TL
සියා යටිතල පහසුකම් ඉදිකිරීම 6 මිලියන 207 දහසක් TL
අබ්දුල් රහීම් අයිඩාන් යූර්ටූ 6 මිලියන 282 දහසක් TL
ඇට්ලස්බක් ඉදිකිරීම් 6 මිලියන 460 දහසක් TL
ඉදිකිරීම් 6 මිලියන 513 දහසක් TL
Fettah Kızılyıldız, Yılmaz Aynas Construction 6 මිලියන 565 දහසක් TL
ඩිලෑඩ් පතල් සිතියම් ඉදිකිරීම්, අහ්මෙට් අයඩන් 6 මිලියන 570 දහසක් TL
ගෝර්ටූර් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්, සිහාන් ඕරෙන් 6 මිලියන 889 දහසක් TL
ඔසුසාට් ඉදිකිරීම් 7 මිලියන 389 දහසක් TL


අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්