මැහුම් මන්දිරය නැටොයොලු මෙට්‍රෝ මාර්ගය සඳහා ඔසවා තබන ලද හැන්ඩ්ල්ස්

ankaraya මහන නිවස නටොයොලු මෙට්‍රෝ එනවා
ankaraya මහන නිවස නටොයොලු මෙට්‍රෝ එනවා

අන්කාරා මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් අගනගරයේ නැගෙනහිර කොටසේ පිහිටා ඇති මාමාක් දිස්ත්‍රික්කය, අන්කාරා ඉන්ටර්සිටි ටර්මිනල් ඔපරේෂන් (ඒටීඒ) සහ ඩිකිමේවි අතර දිවෙන ඇන්කරේ මාර්ගයට සම්බන්ධ කරනු ඇත. ඩිකිමේවි-නටොයොලු සැහැල්ලු දුම්රිය පද්ධතියේ (එච්ආර්එස්) මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ “ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිශ්චිත ව්‍යාපෘති සේවා ටෙන්ඩරය” සඳහා වන මූලික සුදුසුකම් යෝජනා 4 ජුනි 2020 වන දින ලැබෙනු ඇත. කිලෝමීටර් 7,4 ක දිගකින් යුත් ටෙන්ඩර් නිවේදනය නිවේදනය කළ ඊජීඕ සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය ද ටෙන්ඩර් තොරතුරු සිය වෙබ් අඩවියේ බෙදාහදා ගෙන තිබේ.


බාන්කෙන්ට් හි දුම්රිය පද්ධති ජාලය පුළුල් කිරීමට අන්කාරා අගනගර මහ නගර සභාව කටයුතු කරමින් සිටී.

මෙට්රොපොලිටන් මහ නගර සභාවේ ඊජීඕ සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂක ප්‍රවාහන ආයෝජන දෙපාර්තමේන්තුව බොත්තම එබීමෙන් මාමාක් නේටෝ මාර්ගය අන්කාරා හා අන්කාරා අතර සම්බන්ධ කිරීම සඳහා අන්කාරා ඉන්ටර්සිටි ටර්මිනල් ඔපරේෂන් (ඒටීඒ) සහ ඩිකිමේවි අතර ධාවනය වේ.

පූර්ව සුදුසුකම් පිරිනැමීම් සඳහා පළමු දිනය ජුනි 4

ඩිකිමේවි-නටොයොලු සැහැල්ලු දුම්රිය පද්ධති (එච්ආර්එස්) ව්‍යාපෘතියේ පළමු පියවර ගනිමින් මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාවට එහි පූර්ව සුදුසුකම් යෝජනා 4 ජුනි 2020 වන දින ලැබෙනු ඇත.

“A1 රේඛාව (ANKARAY) මැහුම්-නැටොයොලු දුම්රිය පද්ධති ව්‍යාප්ති මාර්ගය සඳහා අවසාන සැලසුම් සේවා ටෙන්ඩරය” සඳහා EGO සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය පළමු පියවර ගත්තේය. ව්‍යාපෘතියට සහභාගී වීමට කැමති සහ ව්‍යාපෘතිය කෙරෙහි උනන්දුවක් දක්වන සමාගම්වලට ටෙන්ඩරය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක නිවේදන සඳහා ඊජීඕ සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ වෙබ් අඩවියට පිවිසිය හැකිය.

පූර්ව සුදුසුකම් තක්සේරු කිරීම සඳහා සහභාගී වන සමාගම් ලකුණු ලබා ගැනීමේ අනුපිළිවෙල අනුව පළමු සමාගම් 6 තුළ තීරණය කරනු ලබන අතර පසුව සිදු කිරීමට නියමිත වැඩ කටයුතු සඳහා ටෙන්ඩරයට ආරාධනා කරනු ලැබේ. ප්‍රදානය කරන ලද සමාගම සමඟ ගිවිසුම අත්සන් කිරීමෙන් පසු මාස ​​8 ක් ඇතුළත කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කිරීමට අපේක්‍ෂා කරන අතර, මෙම ක්‍රියාවලිය තුළ නිපදවන ලද ව්‍යාපෘතිය සහ ටෙන්ඩර් ලේඛන ටෙන්ඩර් අදියර ආරම්භ කරනු ඇත.

රේල් සිස්ටම් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් නෙට්වර්ක් ප්‍රාග්ධනය තුළ පුළුල් වේ

අන්කාරා ඉන්ටර්සිටි ටර්මිනල් එන්ටර්ප්‍රයිස් (AŞTİ) හා ඩිකිමෙවි අතර ක්‍රියාත්මක වන අන්කාරේ මාර්ගය කිලෝමීටර් 7,4 ක් දිග වන අතර වෙනම දුම්රිය ස්ථාන 8 කින් සමන්විත ඩිකිමේවි-නටොයොලු මාර්ගය.

ඉදිකිරීම් කටයුතු වල විෂය පථය තුළ, 1996 දී ක්‍රියාත්මක කරන ලද ANKARAY (AŞTİ-Dikimevi) මාර්ගය සංශෝධනය කෙරෙන අතර A stationTİ සිට Söğütözü දක්වා දුම්රිය ස්ථාන 1 ක් සහ කිලෝමීටර් 0,788 ක මාර්ගයක් ආරම්භ කෙරේ. ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් වූ විට එය කිලෝමීටර් 2 ක මාර්ගයක් ලෙසත්, සාටේසා සහ නටොයොලු අතර දුම්රිය ස්ථාන 16,8 ක් ලෙසත් ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම ක්‍රියාවලියේදී, පවතින ANKARAY රේඛාව එහි ක්‍රියාකාරිත්වය දිගටම කරගෙන යනු ඇත.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්