ඩීසී හන්දිය ලිහිල් විය

dsi හන්දිය ලිහිල් වේ
dsi හන්දිය ලිහිල් වේ

කයිසරි මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාවේ නගරාධිපති මෙම්ඩු බය්කාලේ පැවසුවේ ඔවුන් තම වැඩ කටයුතු දිගටම කරගෙන යන්නේ ගමනාගමනය ලිහිල් කරන සහ ප්‍රවාහන පහසුකම් වැඩි නොකරමිනි. ඩී.එස්.අයි හන්දියේ වැඩ කිරීමෙන් අනතුරුව, කයිසෙරි ගමනාගමනයේ වාහන ity නත්වය හේතුවෙන් නගරාධිපති බයෙකලා ද අනතුරු ඇඟවීය.


මෙට්රොපොලිටන් නගරාධිපති ආචාර්ය. ඔස්මාන් කාවුන්කු බොලිවාර්ඩ් ඩී.එස්.අයි. මංසන්ධියේදී සිදු කරන ලද වැඩ කටයුතු මෙම්දු බය්කාලේ අනුගමනය කළේය. ඩී.එස්.අයි හන්දියේ සිදුකරන වැඩ කටයුතු අර්ධ වශයෙන් ලිහිල් කරන බව පවසමින් නගරාධිපති බයෙකේලි, දුම්රිය පද්ධති කැටනරි පොලු දෙකක් මැද සරණාගතයට ගෙන යාමෙන් රථවාහන ප්‍රවාහය වේගවත් කරනු ඇත.

ඊද් අල්-ෆිතර් සමයේ ක්‍රියාත්මක වන දින හතරක ඇඳිරි නීතිය යටතේ නගර මධ්‍යයේ ඇති බූල්වාර්ඩ්වල වැඩ කිරීම දිගටම කරගෙන යන බව ප්‍රකාශ කළ ජනාධිපති බයෙකෙලා මහතා කියා සිටියේ ගමනාගමනයට බාධා නොකර මධ්‍යස්ථානයේ පැළඳ සිටින මාර්ගවල තාර වැඩ නිම කරන බවයි. වීදිවල වාහනවල ity නත්වය හේතුවෙන් අනතුරු ඇඟවීමක් කළ නගරාධිපති බයෙකලා, නැවත වරක් අවධාරණය කළේ අවශ්‍ය නොවන්නේ නම් නිවසේ සිටිය යුතු බවයි.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්