ආරක්ෂක හා ගුවන් සේවා සඳහා නව සහයෝගීතා සඳහා එංගලන්තයේ බාස්ඩෙක්
16 බර්සා

ආරක්ෂක හා ගුවන් සේවා නව සහයෝගීතා සඳහා එක්සත් රාජධානියේ BASDEC

බ්‍රිතාන්‍ය විදේශ අමාත්‍යාංශයේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ දෙපාර්තමේන්තුවේ මැන්චෙස්ටර්, කොවෙන්ට්‍රි, ඔක්ස්ෆර්ඩ් සහ ලන්ඩන් නගරවල බර්සා වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලයේ වහලය යටින් ක්‍රියාත්මක වන බර්සා අභ්‍යවකාශ ආරක්ෂක හා ගුවන් සේවා පොකුරු (BASDEC) සංවිධානය කර ඇත. [වැඩි විස්තර ...]