සොන්ගුල්ඩැක් රේඛාවේ හයිඩ්‍රොලික් බෝක්කුව
ටෙන්ඩර් ප්රතිඵල

ඉර්මාක් සොන්ගුල්ඩැක් ලයින් ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ලය මත හයිඩ්‍රොලික් ග්‍රිල්

ඉර්මාක් සොන්ගුල්ඩැක් ලයින් 7 හයිඩ්‍රොලික් කල්වර්ට්ස් ටෙන්ඩර් ප්‍රති ult ලය තුර්කි රාජ්‍ය දුම්රිය ටෙන්ඩරයෙන් පසු ටීසීඩී 2 වන කලාපීය මිලදී ගැනීමේ සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය (ටීසීඩීඩී) 2019/624287 ඉර්මාක්, එහි ආසන්න පිරිවැය 1.629.382,11 ටීඑල් [වැඩි විස්තර ...]

ඉර්මාක් සොන්ගුල්ඩැක් රේඛාවේ ඉහළ රේඛාවක් සෑදීම
ටෙන්ඩර් ප්රතිඵල

ඉර්මාක් සොන්ගුල්ඩක් දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීම

ඉර්මාක් සොන්ගුල්ඩැක් රේඛාව කි.මී.: 370 + 517 (දුම්රිය මාර්ගයට ඉහළින්) ඕවර්පාස් වැඩ ටෙන්ඩර් ප්‍රති ult ල ඉදිකිරීම තුර්කි ජනරජය රාජ්‍ය දුම්රිය ටී.සී.ඩී.ඩී 2 වන කලාපීය මිලදී ගැනීමේ සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය (ටීසීඩීඩී) කික් හි ආසන්න පිරිවැය 2019 ටීඑල් [වැඩි විස්තර ...]

ඉර්මාක් සොන්ගුල්ඩැක් රේඛාවේ ඉහළ රේඛාවක් සෑදීම
ටෙන්ඩර් ප්රතිඵල

ඉර්මාක් සොන්ගුල්ඩැක් ලයින් ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ලයේ ඕවර්පාස්

ඉර්මාක් සොන්ගුල්ඩැක් ලයින් කි.මී.: 378 + 220 ඕවර්පාස් ඉදිකිරීම් වැඩ ටෙන්ඩර් ප්‍රති ult ලය තුර්කි ජනරජය රාජ්‍ය දුම්රිය ටී.සී.ඩී.ඩී 2 වන කලාපීය මිලදී ගැනීමේ සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය (ටීසීඩීඩී) 2019/496707 ඉර්මාක් දළ පිරිවැය 12.869.229,52 ටීඑල් [වැඩි විස්තර ...]

cetinkaya divrigi විවිධ සැතපුම් වල යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමේ කටයුතු
ටෙන්ඩර් ප්රතිඵල

සෙටින්කායා ඩිව්රිෂි හි විවිධ කි.මී. වල යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමේ අධ්‍යයනය

යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමේ කටයුතු Çetinkaya Divrigi, TCDD 4 හි ටෙන්ඩර් ප්‍රති Results ල, කලාපීය මිලදී ගැනීමේ ඉන්වෙන්ටරි පාලන අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය (TCDD) 2019/594385, දළ පිරිවැය 9.432.709,77 TL [වැඩි විස්තර ...]

ඉන්දියානු සමාගම සෞදි අරාබියේ දුම්රිය නඩත්තු ටෙන්ඩරය දිනා ගත්තේය
91 ඉන්දියාව

ඉන්දියානු සමාගම සෞදි අරාබිය සඳහා දුම්රිය නඩත්තු ටෙන්ඩරය දිනා ගනී

ඉන්දියානු දුම්රිය සමාගමක් වන ලාර්සන් සහ ටූබ්‍රෝ (එල් ඇන්ඩ් ටී) එතිහාට් රේල් විසින් යෝධ නඩත්තු ටෙන්ඩරය දිනා ගත්තේය. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නිල දුම්රිය සමාගම වන එතිහාඩ් රේල්, භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සහ මගී ප්‍රවාහනය කළමනාකරණය කරයි [වැඩි විස්තර ...]

tatvan rahova logistics center ඉදිකිරීම් වැඩ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ලය
ටෙන්ඩර් ප්රතිඵල

තට්වාන් රාහෝවා ලොජිස්ටික් මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම් වැඩ ටෙන්ඩර් ප්‍රති ult ලය

Tatvan Rahova Logistics Centre Construction Work Tender Result Tatvan Rahova Logistics හි සීමිත වටිනාකම 2019 TL වන අතර තුර්කි රාජ්‍ය දුම්රිය කළමනාකරණයේ (TCDD) TL 611864 ක ආසන්න පිරිවැයක් දරයි. [වැඩි විස්තර ...]

මලයාති සෙටින්කායා මාර්ගයේ අධිවේගී මාර්ගය, ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ලය
ටෙන්ඩර් ප්රතිඵල

මලතිය Çetinkaya මාර්ගයේ අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකිරීම

මලතිය Çetinkaya Line Km: 33 + 949 ටෙන්ඩරයෙන් පසු අධිවේගී මාර්ග ඉදිකිරීම් තුර්කි ජනරජයේ සීමිත වටිනාකම රාජ්‍ය දුම්රිය කළමනාකරණ 5 වන දිස්ත්‍රික් මිලදී ගැනීමේ අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය (TCDD) 2019/708832 හි සීමිත අගය 12.739.365,67 TL [වැඩි විස්තර ...]

ආර්ට්වින් ගුවන්තොටුපල කාර්මික පහසුකම් ඉදිකිරීම් ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ලය
ටෙන්ඩර් ප්රතිඵල

ආර්ට්වින් ගුවන්තොටුපල සුපිරි ව්‍යුහ පහසුකම් ඉදිකිරීම ටෙන්ඩර් ප්‍රති ult ලය

ආර්ට්වින් ගුවන්තොටුපල සුපිරි ව්‍යුහ පහසුකම් සහ විවිධ වැඩ ඉදිකිරීම් ටෙන්ඩර් ප්‍රති ult ල ඉහළ නැංවීම තුර්කි රාජ්‍ය දුම්රිය කළමනාකරණයේ (ටීසීඩීඩී) දළ වශයෙන් 2019 ටීඑල් පිරිවැයක් ඇති ආර්ට්වින් ගුවන්තොටුපල සුපිරි ව්‍යුහ පහසුකම්. [වැඩි විස්තර ...]


වැන් පියර් වම් මාර්ග මාර්ග අලුත් කිරීමේ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ලය
ටෙන්ඩර් ප්රතිඵල

වැන් පියර් වම් මාර්ග මාර්ග අලුත් කිරීම

ටෙන්ඩර් තුර්කි රාජ්‍ය දුම්රිය මෙහෙයුමේ ප්‍රති result ලයක් ලෙස 5 වන දිස්ත්‍රික් මිලදී ගැනීමේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට (TCDD) 2019/676913 KIK හි සීමිත වටිනාකමක් ඇති අතර එහි වටිනාකම 4.346.086,38 TL වන අතර දළ පිරිවැය 6.390.632,47 TL [වැඩි විස්තර ...]

akcay අධ්‍යාපනය සහ විනෝදාස්වාද පහසුකම b
ටෙන්ඩර් ප්රතිඵල

අක්කේ පුහුණුව සහ විනෝදාත්මක පහසුකම් බ්ලොක් බී ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල වැඩි දියුණු කිරීම

ටෙන්ඩරයේ ප්‍රති Ak ලයක් ලෙස අකායි හි ටීඑල් අගය 2019 ක් වන අතර එහි ජීසීසී සීමාව ටීඑල් 683970 ක් වන අතර තුර්කි රාජ්‍ය දුම්රිය අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ (ටීසීඩී) දළ පිරිවැය ටීඑල් 764.588,49 කි. [වැඩි විස්තර ...]

dbm mintika හි බෑවුම සහ හෙක්ටෝමීටර තහඩුව
ටෙන්ඩර් ප්රතිඵල

ඩීබීඑම් ප්‍රදේශයේ ඇලවීම සහ හෙක්ටෝමීටර තහඩුව

22 ඩීබීඑම් කලාපයේ බෑවුම සහ හෙක්ටෝමීටර තහඩුව ඉදිකිරීම ටෙන්ඩරයේ ප්‍රති result ලයක් ලෙස තුර්කි රාජ්‍ය දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ 2 වන කලාපීය මිලදී ගැනීමේ සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය (ටීසීඩීඩී) සඳහා ටීඑල් 2019 හි සීමිත වටිනාකම සහිත ජීසීසී හි සීමිත වටිනාකම 715578/255.821,94 [වැඩි විස්තර ...]

arifiye pamukova line underpass සහ upholstery Bridge
ටෙන්ඩර් ප්රතිඵල

අරිෆී පමුකෝවා මාර්ගයේ යටි පාලම සහ පාලම ඉදිකිරීම

අරිෆී පමුකෝවා කි.මී.: 167 + 235 යටි පාලම සහ කි.මී: 159 + 680 පාලම් ඉදිකිරීමේ වැඩ ටෙන්ඩර් ප්‍රති ult ලය තුර්කි ප්‍රාන්ත දුම්රිය 1 වන කලාපීය ද්‍රව්‍ය අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ (TCDD) 2019/675104 [වැඩි විස්තර ...]

isvec varberg උමං සැලසුම ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල ලෙස ක්‍රියා කරයි
46 ස්වීඩනය

ස්වීඩනය වර්බර්ග් උමං සැලසුම ටෙන්ඩර් ප්‍රති ult ලය වැඩ කරයි

ගොතන්බර්ග් සහ ලුන්ඩ් අතර කිලෝමීටර් 300 ක බටහිර වෙරළ තීරය දෙගුණ කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ කොටසක් ලෙස ස්වීඩනයේ කිලෝමීටර් 3.1 ක වර්බර්ග් උමග සඳහා සවිස්තරාත්මක සැලසුම් සහ ඉදිකිරීම් සහාය ලබා දීමට එල්එන්සී-ලැවලින් සමූහ අනුබද්ධිත ඇට්කින්ස් අපේක්ෂා කරයි. [වැඩි විස්තර ...]

බලකොටුවේ ulukisla bogazkopru රේඛාව
ටෙන්ඩර් ප්රතිඵල

උලුකලා බොනාස්කැප්රි රේඛාවේ කි.මී.: 55 + 185

ටෙන්ඩරයේ ප්‍රති result ලයක් ලෙස තුර්කි රාජ්‍ය දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ (TCDD) 55 වන කලාපීය මිලදී ගැනීමේ සේවා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ (TCDD) සීමිත වටිනාකම TL 185 ක් වන අතර එහි ආසන්න පිරිවැය TL 2 කි. [වැඩි විස්තර ...]

සිවාස් ලොජිස්ටික් මධ්‍යස්ථානය සහ දුම්රිය සම්බන්ධතා ඉදිකිරීම්
ටෙන්ඩර් ප්රතිඵල

සිවාස් ලොජිස්ටික් මධ්‍යස්ථානය සහ දුම්රිය සම්බන්ධතා ඉදිකිරීම්

සිවාස් ලොජිස්ටික් මධ්‍යස්ථානය සහ දුම්රිය සම්බන්ධතාවය (I අදියර) ඉදිකිරීම් වැඩ ටෙන්ඩර් ප්‍රති ult ලය 2018/309847 අංකයට අයත් GCC හි ආසන්න පිරිවැය සහිත ශිවස් ලොජිස්ටික් මධ්‍යස්ථානය 202.512.838,58 ටීඑල්. [වැඩි විස්තර ...]

මාමරේ ග්‍රැෆිටි පිරිසිදු කිරීමේ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල
ටෙන්ඩර් ප්රතිඵල

මාමරේ හි ග්‍රැෆිටි පිරිසිදු කිරීම ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ලය සකසයි

මාමරේ වාහන නඩත්තු සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය යටතේ සේවය කරන ග්‍රැෆිටර්ස් විසින් පින්තාරු කරන ලද මාමාරේ දුම්රිය කට්ටලවල බාහිර පෘෂ් clean යන් පිරිසිදු කිරීම සඳහා, ටීසීඩීඩී තාමාචාලැක් ඒ. මාමරේ මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය [වැඩි විස්තර ...]

ටෙන්ඩරයේ ප්‍රති machine ලයක් ලෙස යන්ත්‍ර අලුත්වැඩියාවන් සහිත අධිවේගී දුම්රිය මාර්ග
ටෙන්ඩර් ප්රතිඵල

අධිවේගී දුම්රිය මාර්ග යන්ත්‍ර අළුත්වැඩියා කිරීම

අධිවේගී දුම්රිය මාර්ග යන්ත්‍ර අළුත්වැඩියා කිරීම ටෙන්ඩර් අධිවේගී දුම්රිය මාර්ගයේ (TCDD) කලාපීය මහාමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය (TCDD) 2019/613571 GIK අංකයෙන් දළ වශයෙන්. [වැඩි විස්තර ...]