පිලිපීනයේ මැලෝලොස් ක්ලාක් දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය
63 පිලිපීනය

තුර්කි සමාගම පිලිපීනයේ මැලෝලොස් ක්ලාක් දුම්රිය ඉදිකිරීම් ව්‍යාපාරයේ හොඳම දීමනාව ලබා දෙයි

තුර්කි සමාගමක් පිලිපීනයේ මැලෝලොස් ක්ලාක් දුම්රිය ව්‍යාපෘතියේ සීපී එස්-එක්ස්එන්එම්එක්ස් කොටස සඳහා ටෙන්ඩරයේ අඩුම ලංසුව ඉදිරිපත් කළේය. මැලෝලොස් ක්ලාක් රේල් ටෙන්ඩරය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 01 ක් සමඟ අඩුම මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරයි [වැඩි විස්තර ...]

පිලිපීනයේ දුම්රිය අනතුරක්
63 පිලිපීනය

පිලිපීනයේ දුම්රිය අනතුරෙන් 34 ට තුවාල ලැබීය

පිලිපීනයේ දුම්රිය සුන්බුන් 34 ක් තුවාල ලැබූහ: පිලිපීනයේ අගනුවර මැනිලා නුවර දුම්රිය අනතුරකින් 34 දෙනෙකු තුවාල ලබා තිබේ. මැනිලා හි පැසේ දිස්ත්‍රික්කයේ තදාසන්න දුම්රියක් දුම්රිය ස්ථානයේ වානේ බාධක තරණය කරමින් කාර්යබහුලයි. [වැඩි විස්තර ...]

කොරියානු පිලිපීන ඩාවාවෝ නගරයේ ශක්‍යතා අධ්‍යයනය
63 පිලිපීනය

කොරියාව පිලිපීනයේ ඩාවෝ නගරයේ ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් කිරීමට නියමිතය

කොරියාවේ ඉංජිනේරු සහ ඉදිකිරීම් පිලිපීනයේ මින්ඩනාඕ හි ඩාවෝ නගරයේ 13,6 කිලෝමීටර් සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ගය පිළිබඳ ශක්‍යතා අධ්‍යයනය සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කර තිබේ. නගරාධිපති රොඩ්රිගෝ ඩුටර්ටේ සමඟ ගිවිසුම [වැඩි විස්තර ...]