සිදුවීම් පැටවීම

දෙසැම්බර් 2019 සඳහා සිදුවීම්

සිදුවීම් සෙවීම සහ දර්ශන නැරඹුම්

ක්රියාකාරකම් දර්ශන නැරඹුම

සිදුවීම් දින දර්ශනය

සිදුවීම් දින දර්ශනය
සඳුදා අඟහරුවාදා බදාදා බ්රහස්පතින්දා සිකුරාදා සෙනසුරාදා ඉරිදා
25

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: 145.000 LT ඉන්ධන තෙල් මිලදී ගනු ලැබේ

26

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: පෞද්ගලික ආරක්ෂක සේවය

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: පිරිසිදු සේවා

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: හන්ලි එටින්කායා විද්‍යුත්කරණ පහසුකම් ඉදිකිරීම

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: මට්ටමේ හරස් කිරීම වෙනුවට වාහන අධිවේගී මාර්ගය

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: බාස්මාන්-ඇෆියොන් රේඛාව කි.මී.

27

ටෙන්ඩරය නිවේදනය කිරීම: ක්ෂීරපායී ෆෙව්සිපාන ස්ථාන අතර වීදුරු පරිවාරක සිලිකොන් පරිවාරක සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: උපාමාරු ප්‍රදේශයේ විවිධ මාර්ග සකස් කිරීම (TÜVASAŞ)

28

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: Topkapı Tram Station වානේ ඉදිකිරීම සහ පඩි පෙළ ඉදිකිරීම සහ භූමි අලංකරණය

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: කාර් කුලියට දෙන සේවාව

29

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: 500.000 ලීටර් ඉන්ධන තෙල් මිලදී ගනු ඇත

30
1
2

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: මනීසා-බන්ඩර්මා ලයින් පාලම් සහ ග්‍රිල්ස් බැලස්ට් හෝල්ඩර් වෝල් ගාඩ්රේල් ඉදිකිරීම්

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: කාර් කුලියට ගැනීමේ සේවාව ලබා ගනී (TÜVASAS)

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම: ආරක්ෂණ හා ආරක්ෂක සේවය ලබා ගැනේ

3

AusRAIL Plus සාධාරණ හා සමුළුව

ලෝක දුම්රිය උත්සවය

රියදුරු සහ නියමු අනතුරු ඇඟවීම

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම: යෙනිකාපේ-අටටාර්ක් ගුවන්තොටුපල උමං මාර්ග මට්ටමේ ස්ථාන ධාරිතාව ඉදිකිරීම් කටයුතු වැඩි කිරීම

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: කාර්මික ශිල්පීන් හා රියදුරු සමඟ කාර් කුලියට දීම

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම: ටීසීඩීඩී වැන්ගාලේ තොටුපළවල් මුහුදු බාධක සහ බෙර ප්‍රසම්පාදන

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: උලුකලා බෝනාස්කාප් රේඛාව Km: 61 + 500 හි අධිවේගී මාර්ගය

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: Halkalı දුම්රිය එන්ජින් නඩත්තු වැඩමුළුවේ බලපත්‍ර තහඩු ඒකකය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: කාර් කුලියට දෙන සේවාව

4

AusRAIL Plus සාධාරණ හා සමුළුව

ලෝක දුම්රිය උත්සවය

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: බර්සා වයිඑච්ටී දුම්රිය ස්ථානය සහ ස්ථානවල අයදුම්පත් ව්‍යාපෘති සකස් කිරීම

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: කාර් කුලියට දෙන සේවාව

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: ඩීසල් මිලදී ගනු ලැබේ

5

AusRAIL Plus සාධාරණ හා සමුළුව

ලෝක දුම්රිය උත්සවය

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම: සාම්ප්‍රදායික රේඛා නඩත්තු කිරීම

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: රියදුරු සමඟ කාර් කුලියට දීම

ප්රසම්පාදන දැන්වීම: ඉන්ධනය මිලදී ගනු ලැබේ

ප්රසම්පාදන දැන්වීම: ආහාර සේවා

6
7
8
9

ගල්ෆ් ගමනාගමනය

10

ගල්ෆ් ගමනාගමනය

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධති කොටස් රහිත නඩත්තු හා අළුත්වැඩියා සේවාව

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම: 2020 අවුරුදු පිරිස් ප්‍රවාහන සේවා ප්‍රසම්පාදනය

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: තනි මහල් ගොඩනැගිල්ල (TÜVASAŞ)

11

ගල්ෆ් ගමනාගමනය

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: වහල වර්ගයේ සූර්ය බලශක්ති බලාගාරයේ ශක්‍යතාව (TÜDEMSAŞ)

12

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: සං Sign ාකරණ ව්‍යාපෘතිවල විෂය පථය තුළ ඉදිකිරීමට නියමිත තාක්ෂණික ගොඩනැගිලිවල විදුලි වැඩ

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: කොසෙකී ස්ටේෂන් ලොජිස්ටික්ස් ගබඩාව ප්‍රදේශය සීසීටීවී කැමරා ආරක්ෂක පද්ධති ස්ථාපනය

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම: තාක්ෂණික පිරිස් හා රියදුරන් සමඟ කාර් කුලියට දීම

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම: තාක්ෂණික පිරිස් හා කාර් කුලියට ගැනීමේ සේවා මිලදී ගැනීම

13
14
15
16

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: ඇන්ටාලියා ට්‍රෑම් රථ මිලදී ගැනීමේ ටෙන්ඩරය

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: YHT ප්‍රධාන නඩත්තු පහසුකම් වායුසමීකරණය

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම: පුද්ගලික ආරක්ෂක පිරිස් සේවා මිලදී ගැනීම

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම: අන්කාරා මෙට්‍රෝ රේඛා සඳහා දුම්රිය ආලෝකකරණ උපකරණ මිලදී ගැනීම

İhale İlanı : Ankara Metro Hatları İçin Aydınlatma Malzemeleri Satın Alınacaktır

17

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: මට්ටම් හරස් මාර්ග ආරක්ෂණ සේවාව

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: අකිසාර් දුම්රිය ස්ථානය ගොඩනැගීම සහ නිමැවුම් කිරීම

18

ප්රසම්පාදන දැන්වීම: ටංස්ටන් කාබ්යර්ටර් බුරයි ඉවත් කිරීම

19

İhale İlanı : Irmak Zonguldak Hattında Hidrolik Menfez Yapılması

İhale İlanı : Ankara Metrosu İçin Elektrik ve Hırdavat Malzemeleri Satın Alınacaktır

20
21
22
23
24

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: මොබලොක් ටයර් නිවාස මිලදී ගනු ලැබේ (TÜLOMSAŞ)

25
26

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම: බර්ගාමා හි සෝමා දුම්රිය සඳහා ඉංජිනේරු සහ උපදේශන සේවා

İhale İlanı : Ulukışla Boğazköprü Hattında Üstgeçit Yapılması

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: පිරිසිදු කිරීම සහ විෂබීජ නාශක කිරීම සහ උණුසුම උණුසුම් කිරීම

İhale İlanı : Beton Traversli Makas Alımı

27

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: පිරිසිදු සේවා

28
29
30

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: අධිවේගී දුම්රිය මාර්ගවල යාන්ත්‍රික අලුත්වැඩියාව

31
1

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: කාර්ය මණ්ඩලය සේවා

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: පුද්ගලික ආරක්ෂක සේවා ප්රසම්පාදන කටයුතු

2
3

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සෙටින්කායා ඩිව්රිසි හි විවිධ කි.මී.

4
5

NRC Konferans / REMSA Fuar

+ අපනයන අවස්ථා

දුම්රිය පුවත් සෙවීම