සිදුවීම් පැටවීම

දෙසැම්බර් 2019 සඳහා සිදුවීම් හැල් ඉඳිකිරීම් ටෙන්ඩර්

සිදුවීම් සෙවීම සහ දර්ශන නැරඹුම්

ක්රියාකාරකම් දර්ශන නැරඹුම

සිදුවීම් දින දර්ශනය

සිදුවීම් දින දර්ශනය
සඳුදා අඟහරුවාදා බදාදා බ්රහස්පතින්දා සිකුරාදා සෙනසුරාදා ඉරිදා
25

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: හන්ලි එටින්කායා විද්‍යුත්කරණ පහසුකම් ඉදිකිරීම

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: මට්ටමේ හරස් කිරීම වෙනුවට වාහන අධිවේගී මාර්ගය

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: බාස්මාන්-ඇෆියොන් රේඛාව කි.මී.

ටෙන්ඩරය නිවේදනය කිරීම: ක්ෂීරපායී ෆෙව්සිපාන ස්ථාන අතර වීදුරු පරිවාරක සිලිකොන් පරිවාරක සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: උපාමාරු ප්‍රදේශයේ විවිධ මාර්ග සකස් කිරීම (TÜVASAŞ)

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: Topkapı Tram Station වානේ ඉදිකිරීම සහ පඩි පෙළ ඉදිකිරීම සහ භූමි අලංකරණය

29
30
1

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: මනීසා-බන්ඩර්මා ලයින් පාලම් සහ ග්‍රිල්ස් බැලස්ට් හෝල්ඩර් වෝල් ගාඩ්රේල් ඉදිකිරීම්

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම: යෙනිකාපේ-අටටාර්ක් ගුවන්තොටුපල උමං මාර්ග මට්ටමේ ස්ථාන ධාරිතාව ඉදිකිරීම් කටයුතු වැඩි කිරීම

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: උලුකලා බෝනාස්කාප් රේඛාව Km: 61 + 500 හි අධිවේගී මාර්ගය

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: Halkalı දුම්රිය එන්ජින් නඩත්තු වැඩමුළුවේ බලපත්‍ර තහඩු ඒකකය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

4
5
6
7
8
9

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: තනි මහල් ගොඩනැගිල්ල (TÜVASAŞ)

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: වහල වර්ගයේ සූර්ය බලශක්ති බලාගාරයේ ශක්‍යතාව (TÜDEMSAŞ)

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: සං Sign ාකරණ ව්‍යාපෘතිවල විෂය පථය තුළ ඉදිකිරීමට නියමිත තාක්ෂණික ගොඩනැගිලිවල විදුලි වැඩ

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: කොසෙකී ස්ටේෂන් ලොජිස්ටික්ස් ගබඩාව ප්‍රදේශය සීසීටීවී කැමරා ආරක්ෂක පද්ධති ස්ථාපනය

13
14
15
16

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: අකිසාර් දුම්රිය ස්ථානය ගොඩනැගීම සහ නිමැවුම් කිරීම

18

ටෙන්ඩරය නිවේදනය කිරීම: ඉර්මාක් සොන්ගුල්ඩැක් රේඛාවේ හයිඩ්‍රොලික් ග්‍රිල් ඉදිකිරීම

20
21
22
23
24
25

ටෙන්ඩර් දැන්වීම: උලුකලා බෝනාස්කාප් රේඛාවේ ඕවර්පාස් ඉදිකිරීම

27
28
29

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: අධිවේගී දුම්රිය මාර්ගවල යාන්ත්‍රික අලුත්වැඩියාව

31
1
2

ටෙන්ඩර් නිවේදනය: යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සෙටින්කායා ඩිව්රිසි හි විවිධ කි.මී.

4
5
+ අපනයන අවස්ථා

දුම්රිය පුවත් සෙවීම